Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AIRWAY: strona spółki
29.05.2024, 9:39

AWM Zawarcie aneksu do porozumienia z Discount Bankiem

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2024, Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 29 maja 2024 r. pomiędzy Spółką a Discount Bankiem [Bank] został zawarty aneks do porozumienia z Bankiem, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2023 [Aneks].
Aneks zakłada spłatę przez Spółkę długu wobec Banku w ratach, z których najbliższa w wysokości 50 tys. EUR będzie płatna do 30 maja 2024 r., a kolejna w wysokości 200 tys. EUR do 15 lipca 2024 r. Kolejne trzy raty w wysokości po 500 tys. EUR każda będą płatne odpowiednio do 30 września 2024 r. oraz do 30 czerwca 2025 r. i 31 grudnia 2025 r. Ponadto zgodnie z Aneksem Spółka zobowiązała się zapłacić Bankowi w dniu 31 grudnia 2025 r. pełne odsetki za nieuregulowane saldo kredytu rozliczeniowego, według stanu na ten dzień. W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza istotnych zmian do porozumienia, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2023.

Inne komunikaty