Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
QUBICGMS: strona spółki
29.05.2024, 13:57

QUB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki QubicGames S.A. na dzień 26 czerwca 2024 r.

Zarząd Spółki QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00, które odbędzie się w Siedlcach w siedzibie Kancelarii Notarialnej Małgorzata Troszkiewicz, Agnieszka Szulepa przy ulicy Józefa Piłsudskiego 7.
W załączniku Spółka przekazuje: 1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie; 3. projekt zmian Statutu Spółki; 4. regulamin Rady Nadzorczej; 5. informację o ogólnej liczbie akcji i głosów na dzień ogłoszenia; 6. formularz do głosowania dla pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 7. wzór pełnomocnictwa do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 8. wzór pełnomocnictwa do reprezentacji akcjonariusza będącego osobą fizyczną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 9. klauzulę informacyjną RODO.

Załączniki

Inne komunikaty