Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IMAGEPWR: strona spółki
10.07.2024, 10:50

IPW Zwrot kosztów portu gier w wersji na konsole PlayStation

Zarząd Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż, zgodnie z raportem sprzedażowym z dnia 9 lipca 2024 r., koszty portu na konsole PlayStation 5 gry pt. Offroad Mechanic Simulator oraz gry pt. Creature Lab (dalej: Gry), które miały swoje premiery odpowiednio w dniu 3 oraz 5 lipca 2024 r., zostały w pełni zwrócone. W związku z powyższym, zgodnie z zawartą przez Spółkę umową wydawniczą, Emitentowi przysługuje 69% przychodów ze sprzedaży Gier.
Dodatkowo Zarząd Spółki podaje, iż największa sprzedaż Gier miała miejsce w (kolejność zgodna z ilością sprzedanych sztuk): - Stanach Zjednoczonych, - Wielkiej Brytanii, - Niemczech, - Francji, - Australii. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty