Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RCW Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (zw. dalej Spółką lub Emitentem) informuje, iż Spółka zawarła umowę sponsorską z STS S.A. z siedzibą w Katowicach, (zw. dalej Sponsorem) – (zw. łącznie Stronami). W wyniku zawarcia umowy, Sponsor zapewni Spółce wsparcie finansowe, w zamian za przyznanie praw i korzyści marketingowych w okresie obowiązywania umowy.
Wynagrodzenie wynikające z umowy zależne będzie od zakresu realizowanych świadczeń przez Spółkę oraz wyników sportowych. Warunki zawartej Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów dla tego typu umów. Przedmiotowa informacja została uznana za istotną ze względu na planowane przychody oraz jej pozytywny wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta.

Inne komunikaty