Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAMET: strona spółki
10.07.2024, 13:39

RAF Informacja spółki zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. o otrzymaniu obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego tejże spółki zależnej.

Zarząd Emitenta informuje, iż powziął informację od spółki zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. o ukazaniu się w dniu dzisiejszym obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.
W myśl obwieszczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o., na podstawie art. 226a ust. 1 p.r., obwieszcza się o ustaleniu dnia układowego spółki zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. na dzień 10 lipca 2024 r. (Sygn. post. GL1G/GRz-nu/89/2024). Emitent informował o zobowiązaniu Zarządu spółki zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. do niezwłocznego podjęcia działań restrukturyzacyjnych raportem bieżącym nr 28/2024 z dnia 04.07.2024 r.

Inne komunikaty