Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-09-25
AZTEC
AZC Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz 2020
1,40
0,00
2019-07-25
AZTEC
AZC Zakończenie negocjacji i zawarcie istotnej umowy
1,52
+0,66
2019-06-03
AZTEC
AZC Rozpoczęcie negocjacji z kluczowym klientem
1,65
-1,82
2019-05-16
AZTEC
AZC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ w dniu 15.05.2019 r.
1,65
0,00
2019-04-04
AZTEC
AZC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 maja 2019 r.
1,74
0,00
2019-01-03
AZTEC
AZC Zawarcie istotnej umowy
1,50
+2,00
2018-10-24
AZTEC
AZC Zakończenie negocjacji w sprawie zakupu działek i budowy nowej siedziby oraz podpisanie znaczących umów
1,50
0,00
2018-10-17
AZTEC
AZC Powzięcie informacji o zakończeniu rozmów dotyczących zakupu akcji Aztec International S.A.
1,45
0,00
2018-10-09
AZTEC
AZC Zakończenie negocjacji i zawarcie istotnych umów kredytowych
1,47
0,00
2018-10-03
AZTEC
AZC Zgoda Rady Nadzorczej na zakup działki oraz rozpoczęcie negocjacji
1,47
0,00
2018-09-07
AZTEC
AZC Zakończenie procesu sprzedaży nieruchomości i podpisanie umowy
1,40
+5,71
2018-08-08
AZTEC
AZC Przesunięcie terminu zakończenia procesu sprzedaży nieruchomości
1,48
-4,73
2018-07-25
AZTEC
AZC Rozpoczęcie negocjacji w sprawie pozyskania finansowania w formie kredytu celowego
1,42
-0,70
2018-07-24
AZTEC
AZC Kontynuacja istotnej umowy z kluczowym klientem
1,43
-0,70
2018-07-12
AZTEC
AZC Pozyskanie finansowania w formie pożyczki
1,49
0,00
2018-07-12
AZTEC
AZC Zgoda Rady Nadzorczej na sprzedaż nieruchomości
1,49
0,00
2018-07-10
AZTEC
AZC Rozpoczęcie negocjacji w sprawie pozyskania finansowania w formie pożyczki
1,50
-0,67
2018-05-09
AZTEC
AZC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ w dniu 09.05.2018 r.
1,60
0,00
2018-04-06
AZTEC
AZC ZWZ - zwołanie obrad, porządek obrad
1,59
+0,63
2018-03-29
AZTEC
AZC doręczenie pozwu o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych
1,67
-4,19
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona