Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-06-21
KLON
KLN Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu KLON S.A. w dniu 18 czerwca 2019r.
1,00
0,00
2019-05-22
KLON
KLN Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.06.2019r.
1,00
0,00
2019-01-25
KLON
KLN Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem.
1,20
0,00
2019-01-25
KLON
KLN Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem.
1,20
0,00
2018-12-27
KLON
KLN Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.
1,15
0,00
2018-12-27
KLON
KLN Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem.
1,15
0,00
2018-12-27
KLON
KLN Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem.
1,15
0,00
2018-12-27
KLON
KLN Zawiadomienie o zbyciu akcji.
1,15
0,00
2018-12-20
KLON
KLN Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.
1,15
0,00
2018-12-20
KLON
KLN Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem.
1,15
0,00
2018-12-20
KLON
KLN Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem.
1,15
0,00
2018-12-20
KLON
KLN Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.
1,15
0,00
2018-12-20
KLON
KLN Zawiadomienie o nabyciu akcji.
1,15
0,00
2018-11-30
KLON
KLN Podjęcie przez Radę Nadzorczą KLON S.A. Uchwały ? Wybór Biegłego Rewidenta
1,13
0,00
2018-11-13
KLON
KLN Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.
0,91
0,00
2018-10-09
KLON
KLN Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06.11.2018r
1,02
0,00
2018-10-09
KLON
KLN Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
1,02
0,00
2018-08-24
KLON
KLN Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
0,88
0,00
2018-06-22
KLON
KLN Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.
1,10
+5,45
2018-05-25
KLON
KLN Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.06.2018r.
1,03
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona