Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-07-30
MINERAL
MND Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 27 czerwca 2019 r.
0,40
0,00
2019-05-31
MINERAL
MND Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
0,47
0,00
2018-05-21
MINERAL
MND Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
0,45
-11,11
2018-05-21
MINERAL
MND Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
0,45
0,00
2017-05-19
MINERAL
MND Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2017-02-02
MINERAL
MND Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
0,48
2017-01-04
MINERAL
MND KOREKTA RAPORTU NR 2/2017: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
0,49
-2,04
2017-01-04
MINERAL
MND Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
0,49
-2,04
2017-01-03
MINERAL
MND Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
0,49
0,00
2016-04-29
MINERAL
MND Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
0,67
+26,87
2015-10-02
MINERAL
MND zakup i sprzedaż akcji przez członka Zarządu
0,64
-18,75
2015-04-30
MINERAL
MND Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki
2015-04-29
MINERAL
MND Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia kapitału
2015-04-27
MINERAL
MND ZWZ - zwołanie obrad, porządek obrad
0,84
+23,81
2015-01-15
MINERAL
MND uchwała w spr. umorzenia akcji i obniżenia kapitału
0,90
0,00
2015-01-14
MINERAL
MND zakup akcji przez Członka Zarządu
0,90
0,00
2015-01-14
MINERAL
MND zakup akcji przez Prezesa Zarządu
0,90
0,00
2014-08-07
MINERAL
MND zakup akcji przez Prezesa Zarządu
2014-08-07
MINERAL
MND zakup akcji przez Członka Zarządu
2014-07-01
MINERAL
MND zakup akcji przez Tomasza Lewickiego
  • Poprzednia strona
  • z 2
  • Następna strona