Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-05-15
MPAY
MPY Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Akcjonariuszy spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, które odbyło się 14 maja 2019 roku
0,22
0,00
2019-05-06
MPAY
MPY Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Akcjonariuszy spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, które odbyło się 25 kwietnia 2019 roku
0,18
0,00
2018-05-30
MPAY
MPY Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 30 maja 2018 roku
0,20
0,00
2018-05-04
MPAY
MPY Zamierzona zmiana Statutu Emitenta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 maja 2018 roku
0,23
0,00
2018-05-04
MPAY
MPY Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 maja 2018 roku
0,23
0,00
2018-05-04
MPAY
MPY Informacje zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokonanym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych
0,23
0,00
2018-04-12
MPAY
MPY Przekroczenie progu 20% kapitałów własnych w zakresie transakcji z Grupą „LEW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
0,25
0,00
2018-04-09
MPAY
MPY Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta
0,25
0,00
2018-02-01
MPAY
MPY Migracja użytkowników do nowego systemu informatycznego dla aplikacji „mPay płatności mobilne”
0,20
+5,00
2018-02-01
MPAY
MPY Usunięcie awarii serwera produkcyjnego dla aplikacji „mPay płatności mobilne”
0,20
+5,00
2018-01-31
MPAY
MPY Awaria serwera produkcyjnego dla aplikacji „mPay płatności mobilne”
0,20
+5,00
2018-01-12
MPAY
MPY Zawarcie przez Emitenta umów przeniesienia praw autorskich do oprogramowania
0,31
-22,58
2017-12-14
MPAY
MPY Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności mPay S.A.
2017-12-01
MPAY
MPY Zmiana istotnej umowy Emitenta
2017-09-28
MPAY
MPY Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta
0,25
+4,00
2017-06-27
MPAY
MPY Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku
0,24
0,00
2017-03-01
MPAY
MPY umowa z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
0,31
+19,35
2016-12-06
MPAY
MPY Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii M na rynku NewConnect
0,27
2016-11-30
MPAY
MPY Wprowadzenie akcji serii M spółki mPay S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
0,27
2016-10-05
MPAY
MPY Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.09.2016 r.
0,30
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona