Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-02-21
RAFAMET
RAF Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BNP Paribas S.A.
12,60
0,00
2020-02-17
RAFAMET
RAF Zmiana warunków umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.
11,40
0,00
2020-02-17
RAFAMET
RAF Zmiana warunków umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.
11,40
0,00
2020-02-10
RAFAMET
RAF Zawarcie umowy PKP Intercity S.A.
10,80
0,00
2020-01-23
RAFAMET
RAF Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
11,90
0,00
2020-01-03
RAFAMET
RAF Korekta raportu bieżącego nr 35/2019 dotyczącego zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
9,20
0,00
2020-01-02
RAFAMET
RAF Zawarcie umowy z firmą PT ELTRAN INDONESIA.
8,90
+1,12
2019-12-30
RAFAMET
RAF Zawiadomienie o zmniejszeniu przez Akcjonariusza – SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A.
8,70
+2,30
2019-12-24
RAFAMET
RAF Informacja Promack sp. z o.o. o nabyciu akcji RAFAMET S.A.
8,70
0,00
2019-12-24
RAFAMET
RAF Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
8,70
0,00
2019-12-20
RAFAMET
RAF Zawarcie umowy z firmą ODIG - Ostdeutsche Instandhaltungsgesellschaft mbH z Niemiec.
8,80
0,00
2019-12-17
RAFAMET
RAF Zawarcie umowy z DB Cargo Polska S.A.
9,20
-4,35
2019-11-22
RAFAMET
RAF Zawarcie umów na dostawę maszyn produkcyjnych do naprawy zestawów kołowych dla PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.
9,20
0,00
2019-11-13
RAFAMET
RAF Informacja o niewybraniu do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.
9,65
0,00
2019-11-13
RAFAMET
RAF QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
9,65
0,00
2019-11-06
RAFAMET
RAF Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.
10,00
0,00
2019-10-22
RAFAMET
RAF Zawarcie umowy z firmą KOLIN Construction Tourism Industry and Trading Co. Inc. z Turcji.
9,50
0,00
2019-10-17
RAFAMET
RAF Udzielenie przez RAFAMET S.A. promesy pożyczki dla spółki zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o.
9,50
+5,26
2019-10-16
RAFAMET
RAF Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A.
9,50
0,00
2019-09-30
RAFAMET
RAF PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11,60
-1,72
  • Poprzednia strona
  • z 47
  • Następna strona