Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2024-07-03
AUTOPARTN
APR Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2024 roku
23,65
0,00
2024-06-26
AUTOPARTN
APR Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. wraz z projektami uchwał
24,10
0,00
2024-06-06
AUTOPARTN
APR Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2024 roku
23,70
0,00
2024-06-03
AUTOPARTN
APR Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki
23,85
+0,42
2024-05-27
AUTOPARTN
APR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2024 r.
24,45
0,00
2024-05-24
AUTOPARTN
APR Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. w dniu 24 maja 2024 roku
24,55
-0,20
2024-05-24
AUTOPARTN
APR Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
24,55
+0,20
2024-05-21
AUTOPARTN
APR QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24,40
+1,64
2024-05-08
AUTOPARTN
APR Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2024 roku
26,90
+3,35
2024-05-08
AUTOPARTN
APR Informacja poufna - wstępne szacunkowe wyniki skonsolidowane za I kwartał 2024 r.
26,90
+3,35
2024-04-26
AUTOPARTN
APR Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. wraz z projektami uchwał
25,50
+1,18
2024-04-11
AUTOPARTN
APR SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
25,95
0,00
2024-04-11
AUTOPARTN
APR RR /2023: formularz dla raportów rocznych
25,95
0,00
2024-04-05
AUTOPARTN
APR Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za marzec 2024 roku
27,40
-2,55
2024-03-28
AUTOPARTN
APR Informacja poufna - rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
26,25
0,00
2024-03-06
AUTOPARTN
APR Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za luty 2024 roku
26,10
0,00
2024-02-29
AUTOPARTN
APR Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej
26,80
+1,87
2024-02-07
AUTOPARTN
APR Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za styczeń 2024 roku
26,45
0,00
2024-01-23
AUTOPARTN
APR przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Auto Partner S.A. na lata 2024-2025
24,75
-0,20
2024-01-18
AUTOPARTN
APR Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024
24,00
+2,50
  • Poprzednia strona
  • z 16
  • Następna strona