Trwa ładowanie...
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2022-06-20
CIECH
CIE Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
35,88
+7,02
2022-06-20
CIECH
CIE Długoterminowy plan motywacyjny dla kadry menadżerskiej Grupy CIECH.
35,88
+7,02
2022-06-08
CIECH
CIE Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
40,64
-2,95
2022-06-02
CIECH
CIE Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
40,00
+0,85
2022-06-01
CIECH
CIE Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
40,00
+0,45
2022-06-01
CIECH
CIE Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim Delegatura w Zielonej Górze.
40,00
+1,25
2022-05-18
CIECH
CIE QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
42,12
+1,85
2022-05-18
CIECH
CIE Powołanie osoby zarządzającej
42,12
+1,85
2022-05-18
CIECH
CIE Wybór członków Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. ESG Rady Nadzorczej CIECH S.A.
42,12
+1,85
2022-05-18
CIECH
CIE Strategia Grupy CIECH na lata 2022-2024
42,12
+1,85
2022-05-16
CIECH
CIE Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe.
40,12
+3,79
2022-04-29
CIECH
CIE Wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A.
40,00
+0,25
2022-04-28
CIECH
CIE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 28 kwietnia 2022 r.
39,86
+0,35
2022-04-28
CIECH
CIE Powołanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. na mową kadencję.
39,86
+0,35
2022-04-28
CIECH
CIE Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 28 kwietnia 2022 roku oraz projekty uchwał niepodjętych.
39,86
+0,35
2022-04-22
CIECH
CIE Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki
43,30
-3,23
2022-04-19
CIECH
CIE Prognoza wyniku Grupy CIECH w 2022 roku oraz szacunkowe wybrane wyniki Grupy CIECH w pierwszym kwartale 2022 roku.
44,50
-2,79
2022-04-12
CIECH
CIE Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A.
44,05
-0,79
2022-04-12
CIECH
CIE Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2021
44,05
-1,14
2022-04-11
CIECH
CIE Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2021 rok
44,05
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 77
  • Następna strona