Trwa ładowanie...
bEhDAuPV

Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-06-18
MIRACULUM
MIR Informacja o transakcji na akcjach Spółki.
1,40
0,00
2021-06-18
MIRACULUM
MIR Otrzymanie oświadczenia o zamianie obligacji serii S1 na akcje serii P
1,40
0,00
2021-06-16
MIRACULUM
MIR Informacja o nowych znaczących zamówieniach
1,36
-0,37
2021-06-11
MIRACULUM
MIR Wybór biegłego rewidenta
1,35
+0,74
2021-06-11
MIRACULUM
MIR Podsumowanie informacji w przedmiocie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J1
1,35
+0,74
2021-06-09
MIRACULUM
MIR Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w maju 2021 roku
1,33
+1,13
2021-06-07
MIRACULUM
MIR Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
1,29
0,00
2021-06-04
MIRACULUM
MIR Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
1,30
-1,15
2021-06-01
MIRACULUM
MIR Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
1,30
-0,77
2021-05-31
MIRACULUM
MIR Uchwała Zarządu GPW dopuszczeniu o wprowadzeniu do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii J1 Miraculum S.A.
1,29
0,00
2021-05-31
MIRACULUM
MIR Rejestracja akcji serii J1 Miraculum S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
1,29
0,00
2021-05-25
MIRACULUM
MIR Informacja o transakcji na akcjach Spółki.
1,26
0,00
2021-05-25
MIRACULUM
MIR Informacja o transakcji na akcjach Spółki.
1,26
0,00
2021-05-24
MIRACULUM
MIR Zawarcie Umowy Inwestycyjnej
1,29
-4,25
2021-05-21
MIRACULUM
MIR Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 czerwca 2021 roku
1,32
-3,03
2021-05-21
MIRACULUM
MIR Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 18 czerwca 2021 roku
1,32
-3,03
2021-05-14
MIRACULUM
MIR SA-Q1 2021
1,24
-0,40
2021-05-10
MIRACULUM
MIR Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w kwietniu 2021 roku
1,28
-0,39
2021-05-04
MIRACULUM
MIR Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
1,29
+0,78
2021-04-23
MIRACULUM
MIR R /: formularz raportu rocznego
1,38
-2,17
  • Poprzednia strona
  • z 46
  • Następna strona
bEhDAuQD