Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

BRS Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

2018-02-14 14:54:05
BRS Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 14 lutego 2018 roku SPV Impexmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jednostka pośrednio zależna od Boryszew S.A. nabyła w ramach Programu emisji obligacji imiennych Boryszew S.A., przyjętego Uchwałą nr 153/2016 Zarządu Boryszew S.A. z dnia 28 lipca 2016 roku (z późn. zm.), 16 sztuk obligacji imiennych serii A17 o wartości nominalnej 1.000.000 złotych każda, za średnią jednostkową cenę 1.000.000 złotych za jedną obligację. Łączna wartość nominalna emitowanych w tej serii obligacji wynosi 16.000.000 złotych. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 31 grudnia 2020 roku.
Nabycie ww. obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostek zależnych w ramach zarządzania płynnością na poziomie Grupy Kapitałowej Boryszew.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133, z późn. zm.).

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-02-05 19:08 BORYSZEW BRS Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. 9,54 -0,42
2018-02-02 19:31 BORYSZEW BRS Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. 9,62 -0,83
2018-02-01 15:12 BORYSZEW BRS Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. 9,64 -0,21
2018-01-31 15:55 BORYSZEW BRS Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. 9,30 +3,66
2018-01-30 14:07 BORYSZEW BRS Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. 9,08 +2,42
Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-07-30 12:21 BORYSZEW BRS Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. 6,58 +1,82
2018-07-23 11:26 BORYSZEW BRS Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. 6,62 -0,30
2018-07-16 12:45 BORYSZEW BRS Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. 6,60 -0,15
2018-07-12 15:15 BORYSZEW BRS zmiana stanu posiadania akcji 6,68 -1,20
2018-07-09 11:20 BORYSZEW BRS Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. 6,85 -1,75
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics