Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

CFI Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta

2017-08-12 10:21:13
CFI Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta

Zarząd Spółki CFI Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Emitent", ,,Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki (po rekomendacji Komitetu Audytu) podjęła uchwałę o przedłużeniu umowy z biegłym rewidentem spółką PKF CONSULT Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok 1B, NIP 5210527710, REGON 010143080, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477 oraz zarejestrowaną
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579479, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2017-2018.
O wyborze tego podmiotu Emitent informował raportem bieżącym 20/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku.
Przedmiotem zmiany umowy będzie, badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za lata 2017 i 2018 w oparciu o zasady MSR i MSSF.
Spółka w ostatnich latach korzystała już wcześniej z usług PKF Consult Sp. z o.o. w zakresie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics