Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

CZT Zawarcie umowy objęcia akcji MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

2017-07-17 15:58:37
CZT Zawarcie umowy objęcia akcji MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki Czerwona Torebka S.A. z siedzibą w Poznaniu (,,Emitent"), niniejszym informuje, że w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dnia 20.06.2017 r., o której Emitent informował w RB nr 8/2017 z dnia 20.06.2017 r., Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ,,Sowiniec" (RFi 277) oraz spółka ,,Szósta - Czerwona Torebka Spółka Akcyjna sp.k. (KRS 0000520982) zawarły w dniu 17.07.2017 r. umowę objęcia akcji zwykłych imiennych serii H (,,Umowa") w Merlin Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (,,Kupujący") w zamian za wkład niepieniężny w postaci przeniesienia na Kupującego 18 577 (osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji spółki Magus S.A. w upadłości, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki oraz głosów na walnym zgromadzeniu spółki, o wartości ustalonej na podstawie opinii biegłego rewidenta z dnia 4 lipca 2017 r., w kwocie 14 067 522,88 zł (czternaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i 88/100).

Na podstawie Umowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ,,Sowiniec" objął 13 357 030 (trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści) akcji imiennych serii H, natomiast spółka ,,Szósta - Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna sp.k. objęła 462 970 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych serii H.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics