Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

FAV Wstrzymanie rozpoznania wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości

2018-02-14 21:57:59
FAV Wstrzymanie rozpoznania wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Emitent", ,,Spółka") informuje, że dzisiaj w późnych godzinach popołudniowych powziął informację o wydaniu w dn. 8 lutego 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt X GU 2404/17 postanowienia w przedmiocie wstrzymania rozpoznania wniosku wierzyciela Macieja Wójcika (dalej: ,,Wierzyciel") o ogłoszenie upadłości Spółki do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego Emitenta - sygn. akt X GR 112/17. Dotychczas Spółka nie była informowana o złożeniu przez Wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta.

W dniu 22 grudnia 2017 r. raportem bieżącym nr ESPI 64/2017 Emitent zakomunikował o złożeniu do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego Spółki na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508 t.j. z dnia 8 sierpnia 2017). Spółka oczekuje na postanowienie.

Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-02-19 12:14 FACHOWCY FAV Otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego 0,03 -33,33
2018-02-16 12:19 FACHOWCY FAV Liczba klientów - dane o działalności handlowej 0,03
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics