Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

MCP MCP Publica sp. z o.o.: zmiana nazwy na Booost sp. z o.o., wejście w obszar działalności big data i performance marketing oraz zmiany w strukturze udziałowej

2018-06-13 14:41:58
MCP MCP Publica sp. z o.o.: zmiana nazwy na Booost sp. z o.o., wejście w obszar działalności big data i performance marketing oraz zmiany w strukturze udziałowej

Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że w związku z wejściem spółki zależnej, MCP Publica sp. z o.o. (dalej: "Spółka zależna"), w nowy obszar działalności, zdecydował o przeniesieniu własności udziałów Spółki zależnej na The Digitals sp. z o.o. Spółka zależna prowadzić będzie obecnie działalność pod firmą Booost sp. z o.o. w zakresie produktów i usług big data oraz performance marketing. Spółka będzie raportować w ramach Grupy S/F do Marcina Jeziorskiego, Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

W dniu 13 czerwca 2018 r. Emitent zawarł z The Digitals sp. z o.o., Panią Łucją Gdala, Panem Sławomirem Kornickim oraz Spółką zależną, umowę inwestycyjną (dalej: "Umowa inwestycyjna").

W Umowie inwestycyjnej Strony postanowiły m.in. o:
1) Sprzedaży przez Emitenta udziałów w MCP Publica sp. z o.o. spółce The Digitals sp. z o.o., Pani Łucji Gdala oraz Panu Sławomirowi Kornickiemu,
2) Dokonaniu zmian umowy Spółki zależnej,
3) Ustaleniu warunków udzielenia pożyczki Spółce zależnej oraz przeznaczeniu tych środków,
4) Zasadach rozporządzania udziałami Spółki zależnej.

W tym samym dniu Emitent zbył 100% udziałów w Spółce zależnej, w ten sposób, że The Digitals sp. z o.o. nabyła 1.300 udziałów Spółki zależnej, a Pani Łucja Gdala i Pan Sławomir Kornicki nabyli po 350 udziałów Spółki zależnej, za cenę nominalną.

Jednocześnie dokonano zmian umowy Spółki zależnej oraz zmian w zarządzie. Z funkcji członka zarządu Spółki zależnej odwołana została Pani Anna Korsak, natomiast Pani Łucja Gdala i Pan Sławomir Kornicki zostali powołani na stanowiska członków zarządu.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics