Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

TPE spełnienie warunków zawieszających wynikających z umowy inwestycyjnej

2018-07-26 13:40:18
TPE spełnienie warunków zawieszających wynikających z umowy inwestycyjnej

Niniejszy raport jest publikowany w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z 28 marca 2018 r. dotyczącego podpisania dokumentacji transakcyjnej określającej zasady inwestycji Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych i Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych - Dłużnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (łącznie: ,,Fundusze"), zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (,,PFR"), w spółkę Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. (,,Spółka Celowa"), realizującą projekt budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. (,,Emitent") informuje, że w ocenie Emitenta według stanu na 26 lipca 2018 r. zostały spełnione wszystkie warunki zawieszające wymagane do przystąpienia Funduszy do Spółki Celowej określone w Umowie Inwestycyjnej podpisanej przez Emitenta, Fundusze i Spółkę Celową 28 marca 2018 r. (,,Umowa Inwestycyjna"), których realizacja miała nastąpić w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, tj.:

(i) Emitent i PFR uzyskali bezwarunkową zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez Emitenta oraz PFR wspólnego przedsiębiorcy o nazwie Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o., o której Emitent powiadomił raportem bieżącym nr 23/2018 z 17 lipca 2018 r.,
(ii) Emitent i Spółka Celowa zawarły Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej i Umowę Sprzedaży Węgla,
(iii) Emitent i Spółka dokonali uzgodnionych w Umowie Inwestycyjnej czynności prawnych.

Zgodnie z Umową Inwestycyjną Fundusze mogą przedstawić swoje stanowisko dotyczące spełnienia wyżej wymienionych warunków zawieszających w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia im zawiadomienia o spełnieniu ostatniego warunku zawieszającego.

Emitent informuje także, że złożył wniosek o wydanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej decyzji zatwierdzającej warunki Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej jako uprzedniego porozumienia cenowego (,,Decyzja APA"). Zgodnie z Umową Inwestycyjną warunek ten powinien zostać spełniony w terminie 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, tj. do 28 października 2018 r. Decyzja APA będzie ostatnim dokumentem, który Emitent powinien uzyskać w ramach realizacji warunków zawieszających przystąpienia Funduszy do Spółki Celowej.

Wczesniejsze komunikaty
Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics