Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
DSŁ
|
aktualizacja

Lux Med będzie przejmował. Główny akcjonariusz Swissmedu ma porozumienie

0
Podziel się

Spółka Swissmed jest notowana na GPW od października 2004 roku. Do połowy przyszłego roku pełną kontrolę nad nią ma mieć Lux Med. Największa w Polsce sieć prywatnych placówek medycznych zawarła porozumienie z głównym akcjonariuszem Swissmed.

Lux Med będzie przejmował konkurencję
Lux Med będzie przejmował konkurencję
bErtBfLV

Główny akcjonariusz Swissmed Centrum Zdrowia - Bruno Hangartner zawarł z Lux Medem porozumienie w celu wspólnego nabywania akcji Swissmedu w ramach wezwania do sprzedaży 100 proc. akcji, squeeze outu oraz wycofania akcji spółki z obrotu na GPW, podał Swissmed. W osobnej umowie Hangartner zobowiązał się sprzedać Lux Medowi cały posiadany pakiet stanowiący ok. 55,39 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Wyłącznym podmiotem nabywającym akcje spółki w wezwaniu będzie Lux Med.

"Jeżeli akcje spółki nabyte w wyniku wezwania łącznie z akcjami należącymi do stron będą zapewniać posiadanie przez strony akcji w liczbie reprezentującej co najmniej 95 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki, lecz mniej niż 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, strony przeprowadzą przymusowy wykup. Po przeprowadzeniu wezwania lub przymusowego wykupu, strony złożą żądanie zwołania walnego zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym w szczególności podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji" - czytamy w komunikacie.

bErtBfLX

Swissmed podał w osobnym komunikacie, że przed zawarciem porozumienia Bruno Hangartner zawarł z Lux Medem umowę sprzedaży akcji spółki.

"Stosownie do treści umowy, główny akcjonariusz zobowiązał się sprzedać wszystkie posiadane akcje spółki, tj. 3 389 049 akcji spółki stanowiących ok. 55,39 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce za cenę sprzedaży wynoszącą łącznie 37 083 600 zł, zaś Lux Med zobowiązał się nabyć wszystkie akcje sprzedawane za cenę sprzedaży. Zbycie wszystkich akcji sprzedawanych nastąpi w terminie nie później niż do dnia 15 maja 2022 r. na zasadach określonych umową" - czytamy w drugim komunikacie.

Zlecenie sprzedaży pierwszego pakietu akcji obejmującego 1 308 687 akcji spółki (stanowiących ok. 21,39 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów) ma nastąpić w formie zlecenia transakcji pakietowej w dniu zawarcia umowy z datą rozliczenia w dniu 7 lipca 2021 r. Sprzedaż pozostałych akcji nastąpi w terminie do dnia 15 maja 2022 r., przy czym sprzedaż ta może nastąpić w ramach jednej lub większej liczby transakcji.

"Lux Med zamierza nabyć do 66 proc. akcji spółki w terminie do końca 2021 r. Jednocześnie Lux Med zamierza nabyć wszystkie akcje spółki (100 proc.) w terminie do dnia 15 maja 2022 r." - czytamy dalej.

bErtBfMd

Swissmed jest notowany na GPW od października 2004 r.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

bErtBfMy
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)