Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Marvipol miał 11,78 mln zł zysku netto, 4,43 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

0
Podziel się

Marvipol Development odnotował 11,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 7,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Marvipol miał 11,78 mln zł zysku netto, 4,43 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.
bEpwTqWd

Zysk operacyjny wyniósł 4,43 mln zł wobec 12,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,14 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 53,55 mln zł rok wcześniej.

"W I kw. 2020 r. Grupa Marvipol Development rozpoznała 40,1 mln zł przychodów (53,5 mln zł w I kw. 2019 r.), wypracowując 4,4 mln zł zysku operacyjnego (12,1 mln zł zysku rok wcześniej) oraz 11,8 mln zł zysku netto (7,8 mln zł w I kw. 2019 r.). O niższym poziomie przychodów przesądziła niższa liczba przekazanych nabywcom mieszkań i lokali usługowych, częściowo skompensowana miksem przekazanych lokali (większy, w I kw. 2020 r., udział lokali z projektów z wyższego przedziału cenowego w ogólnej liczbie przekazanych w okresie lokali). Rentowność brutto na sprzedaży wzrosła r/r o 1,7 pkt proc. O spadku zysku operacyjnego, obok niższego zysku brutto na sprzedaży, przesądziły wyższe koszty ogólnego zarządu, związane m.in. z kosztami sfinalizowanych w okresie transakcji sprzedaży projektów magazynowych. Zysk netto grupy wzrósł w analizowanym okresie dzięki przychodom finansowym, głównie z tytułu zrealizowanych oraz niezrealizowanych różnic kursowych" - czytamy w raporcie.

bEpwTqWf

W I kw. 2020 r. grupa zawarła 112 umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, o 63% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. O spadku wolumenu sprzedaży przesądziły: struktura oferty w pierwszej części kwartału (mniejsza podaż lokali z projektów wolumenowych, strategia sprzedażowa dla projektu Moko Botanika), efekt wysokiej bazy I kwartału 2019 r., zbudowanej dzięki nadzwyczajnie wysokiej sprzedaży lokali w projekcie W Apartments oraz obostrzenia związane z pandemią COVID-19, wpływające negatywnie na aktywność klientów i możliwość finalizowania decyzji zakupowych, wyjaśniono.

W I kw. 2020 r. grupa przekazała nabywcom 72 lokale mieszkalne i użytkowe, wobec 169 w I kw. 2019 r. Ponad połowę z przekazanych w analizowanym okresie lokali stanowiły lokale z trzeciego etapu inwestycji Riviera Park (Warszawa). Marvipol rozpoznał 38,4 mln zł przychodów ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych. Marża brutto na sprzedaży lokali przekazanych nabywcom wyniosła blisko 30%, podano także.

Na 31 marca grupa dewelopera posiadała 1 115 lokali mieszkalnych i usługowych, dla których do końca marca 2020 r. zostały zawarte umowy sprzedaży (warunkowe, rezerwacyjne), ale nie doszło do przekazania lokali nabywcom. Wartość zawartych umów netto to 646,6 mln zł, z czego 332,9 mln zł to wartość umów sprzedaży lokali, które mogą zostać sfinalizowane w 2020 r. i rozpoznane w wynikach grupy Marvipol Development za ten okres.

"Zarząd dostrzega ponadnormatywne zainteresowanie klientów rezygnacjami z umów rezerwacyjnych (w stosunku do wcześniejszych okresów), które jednak (do dnia publikacji raportu) nie zmaterializowało się w istotnym rozmiarze" - dodano.

bEpwTqWl

Ponadto na dzień sporządzenia raportu, portfel projektów magazynowych grupy tworzy 6 projektów (w budowie oraz oddanych do użytkowania, w tym dwa przedwstępnie sprzedane) z 172 tys. m2 łącznej powierzchni wynajmowalnej brutto (GLA), zlokalizowanych w Warszawie oraz jej rejonie oraz we Wrocławiu. Zysk segmentu magazynowego za I kw. 2020 r. to 7,2 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 3,09 mln zł wobec 16,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

bEpwTqWG
budownictwo
nieruchomości
giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)