Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

mBank: Łączny wpływ konwersji kredytów w CHF na złotowe to 4,7-5,4 mld zł

0
Podziel się:

Warszawa, 09.02.2021 (ISBnews) - Łączny potencjalny wpływ realizacji planu konwersji kredytów walutowych na kredyty złotowe według propozycji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na mBank wyniósłby 5,4 mld zł w przypadku konwersji 100% portfela aktywnego i spłaconego, zaś w przypadku konwersji tylko portfela aktywnego wyniósłby 4,7 mld zł, wynika z szacunków mBanku. 

mBank: Łączny wpływ konwersji kredytów w CHF na złotowe to 4,7-5,4 mld zł
bEBWulat

Bank wskazał, że dotychczas nie zostały określone szczegóły propozycji, w tym ramy prawne i podatkowe konwersji oraz populacja klientów, do których propozycja konwersji ma zostać skierowana.

mBank podał, że dokonał analizy kosztów, jakie musiałby ponieść we wskazanym scenariuszu, jako sumy różnic dwóch składników:

1) pomiędzy aktualnym saldem kredytu w CHF a hipotetycznym saldem kredytu w PLN opartym o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę kredytu udzielonego w tym samym czasie i na ten sam okres co kredyt w CHF,

bEBWulav

2) pomiędzy zrealizowanymi spłatami kredytu w CHF a hipotetycznymi spłatami kredytu w PLN opartymi o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę kredytu udzielonego w tym samym czasie i na ten sam okres co kredyt w CHF.

"Łączny potencjalny wpływ realizacji planu konwersji na mBank wyniósłby: - 5,4 mld zł w przypadku konwersji 100% portfela aktywnego i spłaconego, - 4,7 mld zł w przypadku konwersji tylko portfela aktywnego" - czytamy w raporcie.

Jak zaznaczono, mBank nie podjął jeszcze decyzji o zaproponowaniu klientom porozumień według propozycji przewodniczącego KNF. Będzie to przedmiotem dalszej analizy i dyskusji z organami nadzoru.

"W ramach analizy propozycji banki uczestniczące w grupie roboczej - w tym mBank - wystosowały do NBP pismo inicjujące dialog w celu lepszego zrozumienia potencjalnej gotowości banku centralnego do przeprowadzenia transakcji, która może być niezbędna w procesie. Należy podkreślić, że dialog ten ma charakter wstępny" - podkreślono.

bEBWulaB

Propozycja przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego zakłada, że kredyt w CHF zostałby zmieniony tak, jakby od początku był kredytem w PLN oprocentowanym stawką WIBOR 3M powiększoną o marżę stosowaną historycznie dla tego typu kredytów.

Bank podał w dzisiejszym raporcie, że wartość bilansowa kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym w CHF na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 13,6 mld zł (tj. 3,2 mld CHF), w porównaniu do 13,6 mld zł (tj. 3,5 mld franków szwajcarskich)
na koniec 2019 roku. Ponadto wartość portfela pożyczek udzielonych w CHF, które zostały już całkowicie spłacone na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 6,8 mld zł (31 grudnia 2019 roku: 6,3 mld zł).

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 180,14 mld zł na koniec 2020 r.

bEBWulaW
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)