Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Mercor miał 4,76 mln zł zysku netto z dział. kontyn. w IV kw. r.obr. 2019/2020

0
Podziel się

Mercor odnotował 4,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w IV kw. roku obrotowego 2019/2020 (styczeń-marzec 2020) wobec 1,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mercor miał 4,76 mln zł zysku netto z dział. kontyn. w IV kw. r.obr. 2019/2020
bDZNvZCJ

Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej ogółem w IV kw. r.obr. 2019/2020 wyniósł 5,09 mln zł wobec 1,05 mln zł rok straty wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 7,43 mln zł wobec 0,86 mln zł zysku rok wcześniej, zaś wynik EBITDA wyniósł 12,46 mln zł wobec 3,58 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 101,62 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 92,54 mln zł rok wcześniej.

bDZNvZCL

"W samym czwartym kwartale (okres od stycznia do marca 2020) grupa również odnotowała dobre wyniki: 10-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży, poprawę zyskowności na wszystkich poziomach i zysk netto w wysokości 5,1 mln zł wobec straty rok wcześniej. W marcu 2020 r., w reakcji na pandemię koronawirusa, grupa niezwłocznie podjęła wszystkie niezbędne środki ostrożności, dzięki czemu działalność operacyjna mogła być kontynuowana" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Marża brutto na sprzedaży w IV kw. r.obr. 2019/2020 wyniosła 28,15% wobec 24,46% rok wcześniej.

W całym roku obrotowym 2019/2020 (kwiecień 2019 - marzec 2020) Mercor odnotował 24,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 15,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej ogółem wyniósł 25,01 mln zł wobec 14,82 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk w tym ujęciu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł odpowiednio: 23,21 mln zł wobec 14,96 mln zł.

bDZNvZCR

Zysk operacyjny wyniósł 35,33 mln zł wobec 24,95 mln zł zysku rok wcześniej, zaś wynik EBITDA wyniósł 49,64 mln zł wobec 35,14 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 396,07 mln zł w r.obr. 2019/2020 wobec 370,92 mln zł rok wcześniej.

"W minionym roku obrotowym grupa wypracowała 7-proc. wzrost sprzedaży. Za granicą sprzedaż wzrosła o 14%, do 192,9 mln zł, natomiast w kraju utrzymała się na podobnym poziomie rok do roku. Sprzedaż w Polsce stanowiła na koniec roku 2019/20 51% przychodów grupy, a sprzedaż zagraniczna 49%. Wszystkie spółki zależne grupy osiągnęły zysk netto. Grupa największą dynamikę sprzedaży odnotowała w Rosji (+78% r/r). W Hiszpanii oraz w Czechach i Słowacji Grupa zanotowała niewielkie, jednocyfrowe spadki sprzedaży. W roku 2019/20 wartość nowych zamówień Grupy wyniosła 404,7 mln zł (+7% r/r)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w r.obr. 2019/2020 wyniósł 14,92 mln zł wobec 13,55 mln zł zysku rok wcześniej.

bDZNvZCS

Grupa nie odczuła dotychczas (na dzień publikacji sprawozdania rocznego) znaczącego wpływu pandemii na działalność operacyjną i poziom zamówień, jednak mając na uwadze, że reprezentowana przez nią branża zazwyczaj dość późno reaguje na kryzys, dostosowuje strukturę organizacyjną i wprowadza oszczędności na wypadek recesji, jednocześnie inwestując w rozwój sprzedaży, podano także.

"Sprawnie realizujemy wszystkie bieżące zamówienia, prace budowlane przebiegają w normalnym tempie, bez zakłóceń. Sytuacja grupy jest stabilna, mamy silny bilans, dobrą rentowność i bezpieczną płynność. Zakończyliśmy rok wynikami zgodnymi z założeniami. Obniżamy zadłużenie - dług netto do EBITDA utrzymuje się na niskim poziomie 2. Dobra kondycja spółki pozwala nam planować skup akcji własnych - proces ten przewidujemy na okres najbliższych 5 lat. Dostosowujemy koszty do nowej rzeczywistości, w tym możliwego spowolnienia. Jednocześnie mocno stawiamy na rozwój i intensyfikację sprzedaży m.in. pozyskanie dodatkowych źródeł zamówień dla naszych zakładów produkcyjnych. Przyspieszyliśmy m.in. działania wspierające eksport oraz wdrożenie nowych produktów do oferty. Uruchamiamy także nowe kanały sprzedaży" - powiedział prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że dziś trudno oszacować możliwe scenariusze wpływu pandemii na warunki rynkowe w kolejnych kwartałach.

"Mamy kilka opcji działania w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej i dalszej rzeczywistości post-COVID. Realizujemy plan redukcji kosztów, zmian organizacyjnych oraz intensyfikacji sprzedaży. Chcemy w ten sposób zapewnić sobie właściwą relację kosztów do przychodów ze sprzedaży" - podsumował prezes.

bDZNvZCT

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

bDZNvZDm
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)