Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
giełda
08.01.2020 15:13

MFiPR: Firmy mogą ubiegać się o 1,2 mld zł z NCBR na innowacyjne projekty

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło pierwszy w tym roku konkurs Szybkiej Ścieżki, w którym zmieniono dotychczasowe kryteria konkursowe oraz uproszczono język dokumentacji. Cały konkurs został podzielony na cztery rundy o łącznej wartości 1,2 mld zł, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Podziel się
Dodaj komentarz

Przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów mogą otrzymać wsparcie z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

"Cały konkurs został podzielony na cztery rundy, przy czym rundy I-II i III-IV mają innych adresatów. W dwóch pierwszych rundach, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 r., można nadsyłać projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja złożone z dużych przedsiębiorstw (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). W rundach III i IV, trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca, dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych). Po raz pierwszy ustalono alokację dla poszczególnych rund: I runda - 300 mln zł, II runda - 100 mln zł, III runda - 500 mln zł, IV runda - 300 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Szybka ścieżka" to granty na projekty B+R prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorcę lub przez konsorcja firm i jednostek naukowych. W praktyce MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. To przedsiębiorca decyduje jaka forma współpracy umożliwi mu najlepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektu badawczo-rozwojowego, podano także.

"Tworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnej gospodarki jest jednym z priorytetów rządu. Dlatego wspieramy firmy w realizacji innowacyjnych projektów. Ważne, aby pomoc miała wielowymiarowy charakter i była odczuwalna na każdym etapie współpracy administracji z biznesem. Zachęcamy i dajemy firmom narzędzia służące ich wzrostowi, tak aby mogły konkurować na europejskim i globalnym rynku. W swoich działaniach uwzględniamy sygnały płynące od przedsiębiorców, czego dowodem jest właśnie ogłoszony konkurs Szybka Ścieżka" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

Dokumentacja konkursowa została uproszczona. Dzięki jasności języka i nowej szacie graficznej dokumenty stały się łatwiejsze w odbiorze, a tym samym bardziej zrozumiałe dla zainteresowanych. Zmiana języka to jednak nie wszystko. Zmieniono także strukturę dotychczasowych kryteriów konkursowych, redukując ją do 13 elementów, podano także.

Najistotniejsza część oceny projektu znajduje się teraz w kryteriach punktowanych, ponieważ skala punktowa daje szerszą możliwość oceny i większą szansę na pozytywną ocenę niż skala zerojedynkowa. Sam opis kryteriów jest bardziej klarowny i krótszy niż dotychczas.

"Kolejna zmiana polega na wyodrębnieniu nowego kryterium punktowanego, jakim jest "Istota projektu". Łączy ono wszystkie zagadnienia związane z koncepcją całego zamierzenia. Chodzi o to, żeby na etapie przygotowywania wniosku wszystkie najważniejsze aspekty planowanego przedsięwzięcia zostały właściwie opisane.Zmiany w kryteriach znalazły odzwierciedlenie w nowym wzorze wniosku i instrukcji jego wypełniania. Ułatwi to wnioskodawcom sporządzenie wniosku, a osobom oceniającym skróci czas na poszukiwanie w nim informacji koniecznych do oceny" - czytamy także.

W procesie oceny wniosku przedsiębiorcy będą mogli otrzymać rekomendacje dotyczące projektu w większym zakresie niż dotychczas. Możliwa będzie też poprawa wniosku w kryteriach do tej pory niepoprawialnych. W konkursie stale nie ma ograniczeń tematycznych poza wymogiem, żeby projekty B+R wpisywały się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Skierowany jest on do regionów słabiej rozwiniętych, co w praktyce oznacza wszystkie województwa poza mazowieckim, podsumowano w materiale.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz