Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

MGMŻŚ chce, by plan przeciwdzialania skutkom suszy przyjęto do końca 2020

1
Podziel się:

Trwają prace nad przygotowaniem projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), który ma zostać przyjęty rozporządzeniem ministra właściwego ds. gospodarki wodnej pod koniec 2020 roku, poinformowała wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa.

MGMŻŚ chce, by plan przeciwdzialania skutkom suszy przyjęto do końca 2020

"W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Jest to główny, strategiczny dokument planistyczny, zgodnie z którym prowadzi się przeciwdziałanie skutkom suszy" - napisała Moskwa w odpowiedzi na interpelację poselską.

PPSS jest pierwszym dokumentem, podejmującym temat ograniczania i niwelowania skutków suszy. Opracowywany jest na okres 6 lat (2021-2027).

Dotyczy następujących zagadnień:

  • gdzie i w jakiej ilości są zasoby wody dostępnej do użytkowania - analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,
  • działania inwestycyjne służące zwiększaniu ilości zasobów wodnych lub umożliwiających korzystanie z nich wskazane do realizacji - propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych,
  • jakie inne działania zwiększające zdolności zatrzymywania wody w okresie suszy (techniczne i nietechniczne) są proponowane do wdrożenia - propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji,
  • jakie są konkretne kierunki, działania i rozwiązania w zakresie przeciwdziałania i ograniczania skutków suszy - katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Wdrażanie dokumentu, wraz z realizacją działań w nim zawartych planowane jest od 2021 roku.

Integralną częścią PPSS są załączniki, w których zawarto informacje o planowanych inwestycjach i działaniach. Przedstawiono propozycje budowy i przebudowy urządzeń wodnych. Są to działania zarówno w tzw. dużą (m.in. budowa wielofunkcyjnych zbiorników wodnych "Wielowieś Klasztorna", "Kąty Myscowa", czy "Kamieniec Ząbkowicki", stopni wodnych "Lubiąż", "Ścinawa", "Siarzewo", "Niepołomice"), jak i małą retencję (m.in. działania: "Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń malej retencji wodnej", "Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000; Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim - oraz Stabilizacja poziomu wody oraz zwiększenie zasobów wodnych jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego).

Łącznie jest to ponad 350 inwestycji.

W kolejnym załączniku przedstawiono katalog działań, których wdrożenie przyczyni się do minimalizowania skutków suszy. Wśród proponowanych działań znajdują się działania związane ze zwiększeniem retencji (zarówno sztucznej, jak i naturalnej), działania formalne, a także działania edukacyjne. Wśród działań związanych ze zwiększeniem retencji wskazano działania mające ograniczyć spływ powierzchniowy i zatrzymanie wody w przyrodzie, w glebie.

Zaproponowano także m.in. przebudowę urządzeń melioracyjnych z funkcji odwadniającej na nawadniająco-odwadniające, zachowanie mokradeł, czy budowę zbiorników wód - zarówno zlokalizowanych na ciekach, jak i przykorytowych. Poza działaniami zwiększającymi ilość wody w przyrodzie, wskazano działania formalne, które umożliwią działanie w trakcie wystąpienia suszy, celem łagodzenie jej skutków.

Częścią PPSS mają być założenia wypracowane w trakcie przygotowywania Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (PPNW). Działania wskazane w Programie, uwzględniają wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych wyróżniane ze względu na skalę - dużą, małą i mikro retencję oraz rodzaj retencji - naturalną i sztuczną.

giełda
wiadomości
giełda na żywo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(1)
Obserwator
2 lata temu
Pani Moskwa mogłaby najpierw wziąć się do pracy, a nie natarczywie wtrącać się w sprawy, o których nie ma pojęcia. Katolicka działaczka, nie mająca żadnego doświadczenia zawodowego zanim została ministrem. Że jest susza zorientowala się dopiero na początku tego roku.