Notowania

finanse
01.07.2019 10:44

NBP: Wartość transakcji kartami wzrosła o 9% r/r do 175,7 mld zł w I kw.

Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 175,7 mld zł w I kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 9% r/r i spadek o 8% w ujęciu kwartalnym, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Podziel się
Dodaj komentarz

W I kwartale 2019 r. przy użyciu kart dokonano na rynku polskim transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 79,8 mld zł, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło spadek o 7,6 mld zł (spadek o 9%).

"Wskaźnik wartości transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie wykazuje stałą tendencję rosnącą. I tak, porównując I kwartał 2019 r. do analogicznego okresu w 2018 r., można zaobserwować, iż wartość transakcji wzrosła o 17%, a na przestrzeni dwóch lat wzrosła o 39%" - podał NBP.

Udział wartości transakcji bezgotówkowych w ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych wyniósł 45,5% w I kw. br.

"W I kwartale 2019 r. przeprowadzono przy użyciu kart płatniczych 1,405 mld transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych). W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano zmniejszenie liczby transakcji o 39,8 mln, co stanowiło spadek o 3%. Porównując do analogicznego kwartału w roku ubiegłym, liczba przeprowadzonych transakcji wzrosła o 16%" - czytamy dalej.

W I kwartale 2019 r., według danych przekazanych przez banki, przeprowadzono 1,25 mld transakcji bezgotówkowych, czyli mniej o 26,8 mln transakcji niż w poprzednim kwartale, co stanowiło spadek o 2%.

"Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie wykazuje tendencję rosnącą. I tak, porównując I kwartał 2019 r. do analogicznego okresu w 2018 r., liczba transakcji była większa o 19%, a porównując do 2017 r., była większa o 46%. Dane jednoznacznie wskazują, że na rynku polskim rośnie skłonność klientów do realizowania płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych" - czytamy w raporcie.

Analogicznie jak w kwartale poprzednim, w I kw. br. przeważająca większość transakcji, tj. 91,7%, była dokonywana kartami debetowymi. Mniej liczne były transakcje dokonywane kartami kredytowymi (7,6%), kartami przedpłaconymi (0,5%) oraz kartami obciążeniowymi (0,2%).

Na koniec I kw. 2019 r. znajdowało się na rynku polskim 41,3 mln kart płatniczych, tj. o 61 tys. kart więcej niż w grudniu 2018 r. (wzrost o 0,1%). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 32,7 mln szt. i zwiększyła się o 152,1 tys. (wzrost o 0,5%). Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (14,2%), których łączna liczba wyniosła w Polsce 5,87 mln szt. Liczba kart kredytowych na przestrzeni I kwartału 2019 r. zmniejszyła się o 8,5 tys. (spadek o 0,1%).

"Charakterystycznym zjawiskiem obserwowanym na rynku polskim jest dalszy wzrost liczby kart zbliżeniowych. Na koniec marca 2019 r. w Polsce było ich 35 mln szt. Na przestrzeni kwartału liczba kart zwiększyła się o 330 tys. szt. Na koniec I kwartału 2019 r. udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych osiągnął rekordowy poziom i wynosił 84,8% (w poprzednim kwartale wynosił 84,1%)" - podał bank centralny.

Według raportu, w I kw. br. kartami płatniczymi w internecie zrealizowano 24 mln transakcji, co oznaczało spadek o 1% kw/kw. Wartość łączna transakcji w internecie opiewała na kwotę 3,2 mld zł, czyli była o 65 mln zł mniejsza niż w kwartale poprzednim. Odnotowano zatem spadek na poziomie 2%.

Na przestrzeni I kw. 2019 r. liczba bankomatów zmniejszyła się o kolejne 217 urządzenia (spadek o 1%). W Polsce na koniec marca 2019 r. było 22 668 bankomatów.

Na koniec marca 2019 r. liczba terminali POS w Polsce wynosiła 822 tys., czyli w kwartale przybyło 35,8 tys. nowych urządzeń, co stanowi wzrost o 5%. Od końca grudnia 2017 r. (w ciągu ostatnich 15 miesięcy) przybyło na rynku polskim 189 tys. dodatkowych urządzeń.

Nastąpił także wzrost liczby punktów handlowo-usługowych, które są przystosowane do akceptacji kart płatniczych. Na koniec marca 2019 r. punktów tego typu było 590,5 tys., czyli w porównaniu do grudnia 2018 r. więcej o 27,9 tys. (wzrost o 5%).

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz