Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
budownictwo
20.11.2020 17:35

Newag miał 50,72 mln zł zysku netto, 61,94 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Newag odnotował 50,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 23,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk operacyjny wyniósł 61,94 mln zł wobec 32,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 234,21 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 159,22 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 112,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 35,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 803,5 mln zł w porównaniu z 540,91 mln zł rok wcześniej.

"Wartość EBITDA wyniosła 183,6 mln zł i była o 99 mln zł wyższa niż w trzech kwartałach roku 2019 (+117%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 210,4 mln zł (+15,3%) do kwoty 1 580 mln zł. Wartość księgowa jednej akcji wynosi 13,78 zł" - podano w raporcie.

"Na wyniki grupy główny wpływ miała zdecydowanie wyższa, w porównaniu do analogicznych okresów w poprzednich latach, wielkość przychodów ze sprzedaży, co jest rezultatem bardziej równomiernego rozłożenia się planów sprzedaży w okresie 2020 roku w porównaniu do poprzednich lat. Pozostałe czynniki mające wpływ na wyniki grupy (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego) przedstawiają się następująco:

- wysokość zrealizowanych przychodów ze sprzedaży będąca pochodną zawartych kontraktów i uzgodnionych harmonogramów realizacji dostaw,

- wartość marży na sprzedaży, która wyniosła 234,5 mln zł (+123,4 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego); w ujęciu procentowym marża wzrosła o 8,8 pkt proc. do 29,9%. Osiągnięta marża jest pochodną struktury produktów sprzedanych w analizowanym okresie 2020 roku;

- wzrost kosztów zarządu o 5,7 mln zł;

- ujemny wynik na działalności operacyjnej (-16,3 mln zł) głównie za sprawą odpisów aktualizujących wartość aktywów (12,3 mln zł) oraz kar umownych (3,2 mln zł);

- ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 15,2 mln zł (-13,6 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego)" -czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 80,27 mln zł wobec 21,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 896 mln zł w 2019 r.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, transport, logistyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz