Notowania

giełda
18.10.2019 14:54

NWZ Work Service odstąpiło od rozpatrzenia uchwał dot. emisji akcji i obligacji

Akcjonariusze Work Service odstąpili od rozpatrzenia uchwał dotyczących emisji obligacji zamiennych na akcje, podwyższenia kapitału zakładowego i oferty publicznej akcji, podała spółka.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktów 6, 7, 8 porządku obrad tj. odpowiednio:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Z, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii Z oraz w sprawie zmiany statutu.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie niższą niż 10 (dziesięć) groszy, ale nie większą niż 3 571 428,50 złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii ZA, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii ZA, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii ZA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany statutu spółki.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji na dzień 8 lutego 2020 r., dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki" - czytamy w komunikacie.

Akcjonariusze Work Service mieli zdecydować o podjęciu tych uchwał 8 października, jednak zdecydowali wówczas o przerwie w obradach do 18 października.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz