Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 28,6% r/r do 21,7 mld zł w maju

0
Podziel się:

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 21,74 mld zł w maju 2020 r., tj. wzrosła o 28,6% r/r, podała giełda.

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 28,6% r/r do 21,7 mld zł w maju
bEsiJOQB

"Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 23% rdr do poziomu 20,5 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,025 mld zł, o 29,1% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec maja 2020 r. wyniosła 48 127,64 pkt i była o 16,9% niższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w maju 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 909,1% r/r do poziomu 857,6 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 914,2% r/r i wyniosła 852,2 mln zł, podano również.

W maju łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 744,9 tys. szt., czyli o 35,9% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 30,9% r/r do poziomu 431,8 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 43,7% r/r do 172,1 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 61,6% r/r do 120 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 13,9% r/r do 21 tys. szt.

bEsiJOQD

W maju zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 110,7% r/r do poziomu 194,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 420,7% r/r do 75,9 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec maja 92,9 mld zł wobec 90,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 10,3% r/r do poziomu 232,6 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w maju 7,5 mld zł wobec 29,7 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 74,8% r/r.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w maju 19,4 TWh, co oznacza wzrost o 6,2% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 4,5% r/r do poziomu 2,9 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 6,5% r/r do poziomu 16,5 TWh.

bEsiJOQJ

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w maju o 0,9% r/r do 13,6 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 4,6% do poziomu 1,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 1,6% r/r do poziomu 11,9 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty) na rynku spot wyniósł w maju 3,3 TWh, co oznacza spadek o 73,8% r/r. Majowe dane w tej linii biznesowej są nieporównywalne r/r z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło wraz z końcem czerwca 2019 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 14,3% r/r osiągając w maju poziom 25 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 33,8% r/r, do wolumenu 1,2 TWh.

bEsiJOQK

Kapitalizacja 397 spółek krajowych notowanych na głównym rynku na koniec maja 2020 r. wyniosła 460,3 mld zł (103,4 mld euro). Łączna kapitalizacja 445 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 842,2 mld zł (189,2 mld euro).

Na rynku Catalyst w maju zadebiutowały obligacje Polskiego Funduszu Rozwoju (wartość oferty 50 mld zł).

W ubiegłym miesiącu na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

bEsiJORe
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)