Notowania

inwestowanie
25.12.2012 12:26

Inwestowanie: Dzięki tym zasadom możesz dobrze zarobić

W inwestowaniu, jak i w życiu, warto kierować się dobrymi zasadami.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money Makers)

*W inwestowaniu jak i w życiu warto kierować się dobrymi zasadami. Jedną z nich może być inwestowanie odpowiedzialne społecznie. Według raportu z badania europejskiego rynku odpowiedzialnych inwestycji European SRI Study 2012, w Polsce w funduszach stosujących strategie odpowiedzialnego inwestowania jest zainwestowane niewiele ponad 5 mld zł. W porównaniu do innych krajów europejskich to mało. *

SRI czyli _ socially responsible investing _ to sposób inwestowania, który nie tylko dąży do maksymalizacji zysku, ale również uwzględnia aspekty związane z odpowiedzialnym i etycznym prowadzeniem biznesu. W funduszach inwestycyjnych kierujących się tymi zasadami zarządzający poza czynnikami ekonomicznymi zwracają również uwagę m.in. na praktyki związane z ochroną praw konsumenta, ochroną środowiska, odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi, zaangażowanie w wątpliwe etycznie gałęzie biznesu (np. przemysł zbrojeniowy, branża tytoniowa i alkoholowa, hazard).

RESPECT dla odpowiedzialnych

GPW od listopada 2009 roku oblicza RESPECT Index, w którego skład wchodzą spółki szczególnie wyróżniające się odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu. Spółki przed włączeniem do indeksu przechodzą trójstopniowe badanie, które ma na celu ocenić, w jakim stopniu spółki są dojrzałe w zakresie społecznej odpowiedzialności. Obecnie w skład indeksu wchodzi 20 spółek m.in. KGHM, PKN Orlen, PZU, PGNiG.

Pierwsze indeksy gromadzące spółki odpowiedzialne społecznie były obliczane w Stanach Zjednoczonych. We wrześniu 1999 roku Dow Jones rozpoczął publikację indeksu SI (Sustainability Index). W roku 2000 fundusz Calvert rozpoczął publikację indeksu CSR, a w lipcu 2001 roku indeks FTSE4Good opublikowała firma FTSE.

W Polsce dostępnych jest już kilkanaście funduszy inwestycyjnych, które budując portfele aktywów kierują się zasadami SRI. Jednym z takich funduszy jest PZU Energia Medycyna Ekologia, który w części agresywnej (maksimum 50 procent aktywów funduszu) inwestuje m.in. w akcje spółek produkujących energię ze źródeł odnawialnych oraz spółek zajmujących się recyklingiem. TFI SKOK oferuje dwa fundusze etyczne (SKOK FIO Etyczny 1 i 2).

Etyczny 1 jest funduszem dłużnym, a Etyczny 2 jest funduszem akcji. Oba fundusze są w kategorii inwestycji etycznych wykluczających, czyli takich, które nie inwestują w aktywa podmiotów zajmujących się działalnością mogącą powodować negatywne skutki dla środowiska naturalnego lub negatywne skutki społeczne. Kolejnym przykładem jest fundusz Investor Zmian Klimatycznych, który koncentruje się na spółkach zajmujących się ograniczaniem lub zapobieganiem zmianom klimatycznym oraz takich, które dokonały znaczącego postępu w poszukiwaniu i wdrażaniu przyjaznych dla środowiska rozwiązań.

Czy opłacało się inwestować odpowiedzialnie?

W okresie ostatnich trzech lat (4.12.2009 – 3.12.2012) RESPECT Index wzrósł o ponad 42 procent, podczas gdy w tym czasie WIG20 po burzliwych zmianach ma niemal taką samą wartość, a indeks WIG wzrósł o nieco ponad 10 procent. Akcje spółek z indeksu RESPECT rosły szybciej niż rynek na przełomie 2010 i 2011 roku. Choć spadki w 2011 roku nie ominęły tego indeksu, to patrząc na rok obecny można mieć nadzieję, że powrócą one do szybkiego tempa wzrostu.

We wspomnianych wcześniej funduszach bywało różnie. Nie wszystkie z nich mają już za sobą trzyletnią historię. SKOK FIO Etyczny 1, w dniu 3.12.2012, mógł się pochwalić trzyletnią stopą zwrotu na poziomie 7,64 procent. W tym samym dniu Investor Zmian Klimatycznych miał trzyletni wynik na poziomie -26 procent. Nieco krócej działają pozostałe fundusze. SKOK FIO Etyczny 2, był uruchomiony 18.08.2010 i do 3.12.2012 osiągnął wynik na poziomie -4,23 procent. Najwyższą stopę zwrotu osiągnął fundusz PZU Energia Medycyna Ekologia, który od uruchomienia (29.07.2010) do 3.12.2012 wzrósł o 56 procent.

Odpowiedzialność ma znaczenie

Według badania European SRI Study 2012, wartość aktywów funduszy kierujących się w inwestowaniu zasadami społecznej odpowiedzialności systematycznie rośnie. Ilość tego typu funduszy na naszym rynku jest niewielka. Pozostaje mieć nadzieję, że działania podejmowane m.in. przez GPW w celu popularyzacji zasad SRI spowodują, że managerowie będą wdrażać idee odpowiedzialnego biznesu w życie, a zarządzający aktywami będą oceniać czy te idee są właściwie realizowane.

Czytaj więcej w Money.pl
Oto najbardziej świadoma grupa inwestorów Polscy 30- i 40-latkowie to pokolenie, które ma największą wiedzę na temat mechanizmów giełdowych.
Będzie tąpnięcie na giełdach? Zobacz listę zagrożeń Klif fiskalny, recesja w strefie euro i negocjacje dotyczące budżetu unijnego budzą obawy inwestorów.
Jak nie stracić pieniędzy na giełdzie? Doradcy obiecujący pewny zysk na giełdzie po prostu kłamią. Co mówią osoby, które na co dzień zajmują się rynkami finansowymi?
Tagi: inwestowanie, fundusze, giełda, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, porady, najważniejsze, Eksperci dla Money.pl, gospodarka światowa
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz