Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Zarobiłeś na giełdzie? Zapłać podatek

Zarobiłeś na giełdzie? Zapłać podatek

Inwestorzy, którzy zarobili na giełdzie w 2007 roku maja czas do 30 kwietnia na złożenie zeznania podatkowego. Money.pl radzi, jak rozliczyć się z fiskusem.

Zyski z giełdy opodatkowane są jedną stawką, która wynosi 19 procent. Według ustawy podatek naliczany jest od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych.

W praktyce oznacza to, że dotyczy transakcji faktycznie zrealizowanych czyli takich, w których miała miejsce sprzedaż papierów wartościowych.

Dla inwestora istotne jest to, że zyski z akcji, obligacji czy instrumentów pochodnych mogą być wzajemnie kompensowane z poniesionymi stratami z tego samego źródła.

Warto jednak pamiętać, że dochodów z lokat bankowych i sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych nie można łączyć z dochodami z transakcji giełdowych. Podatek od zysków powinien zostać potrącony przez fundusz lub bank odpowiednio w momencie umorzenia jednostek lub kapitalizacji odsetek z lokaty w bankowej stąd inwestor nie musi go osobiście odprowadzać. Ponadto z podatku zwolnione są akcje nabyte przed 1 stycznia 2004 roku oraz obligacje Skarbu Państwa kupione przed 1 stycznia 2003 roku.

Przykład 1
Inwestor osiągnął w danym roku podatkowym:

- 500 zł zysku ze sprzedaży obligacji
- 1500 zł zysku ze sprzedaży instrumentów pochodnych
- 2000 zł straty ze sprzedaży akcji

Jego podatek za dany rok podatkowy wyniesie 0 zł ponieważ strata kompensuje się z zyskami osiągniętymi z tego samego źródła.

Kalkulacja dochodu

Dochodu i innych kwot nie musimy kalkulować sami - obowiązek ten spoczywa na instytucji prowadzącej nasz rachunek maklerski. Dochód, który podlega opodatkowaniu oblicza się odejmując od kwoty przychodów sumę kosztów ich uzyskania osiągniętych w danym roku podatkowym.

Jeżeli inwestor posiada rachunki w więcej niż jednym biurze maklerskim, otrzyma kalkulację dochodów z każdej instytucji i będzie musiał je zsumować w zeznaniu podatkowym.

Do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć należy:

- koszt nabycia papieru wartościowego, który został sprzedany przez inwestora

- prowizje, które pobiera biuro maklerskie związane zarówno z zakupem akcji, jak i ich sprzedażą

- opłaty związane z założeniem i prowadzeniem rachunku maklerskiego

- opłaty za dostęp do notowań giełdowych

- w przypadku kredytu na zakup akcji zgodnie ze stanowiskiem fiskusa w koszty można zaliczyć prowizję i odsetki tylko od realnie wykorzystanej części kredytu

Rozliczenie na papierze

Domy maklerskie są zobowiązane przesłać swoim klientom PIT-8C, będący informacją o przychodach inwestora w 2007 roku i kosztach ich uzyskania.

Jednak przed ostatecznym rozliczeniem z urzędem skarbowym warto sprawdzić czy wyliczenia biur maklerskich są zgodne z rzeczywistością, gdyż praktyka pokazuje, że mogą się w nich pojawiać błędy. Bazując na informacji nadesłanej z biura maklerskiego i uwzględniając część udokumentowanych kosztów uzyskania przychodów, których biuro nie wzięło pod uwagę w PIT-8C, możemy sporządzić zeznanie podatkowe za 2007 rok.

Obowiązek obliczenia podatku w zeznaniu rocznym PIT-38 spoczywa na podatniku. Podobnie jak odprowadzenia całego należnego podatku do urzędu. Warto w tym miejscu dodać, że PIT-38 jest przeznaczony wyłącznie do rozliczenia indywidualnego. Jeśli każdy z małżonków osiągnął dochody ze sprzedaży papierów wartościowych to muszą oni z tego tytułu rozliczyć się osobno.

Strata możliwa do odrobienia Dochód z giełdy za 2007 rok możemy pomniejszyć o straty z lat poprzednich.

Jeśli ponieśliśmy straty z inwestycji na giełdzie w roku podatkowym, w ciągu najbliższych kolejnych pięciu lat podatkowych, będziemy mogli obniżyć dochód uzyskany z tego samego źródła. Odliczenia w danym roku nie mogą jednak być wyższe niż 50 procent straty poniesionej w latach poprzednich.

- Powstałą stratę podatnik będzie mógł skompensować z zyskiem w przyszłych latach. Trzeba jednak pamiętać, że ostatnim okresem, za który będzie można odliczyć stratę poniesioną w 2004 r. będzie rozliczenie za 2009 r. Analogicznie ze stratą za rok 2005, o którą podatnik może pomniejszyć zysk wypracowany w 2010 r. itd. - wyjaśnia Krzysztof Gratka z firmy doradczej Accreo Taxand.

Przykład 2
Inwestor stracił w 2006 roku na sprzedaży papierów wartościowych 16.000 zł. Z kolei w roku 2007 zarobił na giełdzie pozbywając się papierów wartościowych 30.000 zł. Ile zapłaci podatku?

Jego dochód wyniesie:
30.000 - (50 % x 16.000) = 22.000

Wówczas podatek należny:
22.000 x 19% = 4180 zł

Jeżeli po upływie 5 lat od poniesienia straty podatnik nie osiągnie zysku z kapitałów pieniężnych, nierozliczona w tym okresie strata bezpowrotnie przepada.

Podatnik, który rozlicza sprzedaż akcji, powinien wiedzieć, że samo złożenie zeznania w terminie do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym nie kończy rozliczenia z urzędem skarbowym.

Organ podatkowy może bowiem sprawdzić prawidłowość złożonego zeznania w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku, w którym zostało złożone. W tym okresie należy przechowywać wszystkie niezbędne dokumenty, na podstawie których sporządzona została deklaracja.

inwestycje, pit, giełda, podatki, zyski kapitałowe
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
wiktor.kornel
178.43.112.* 2012-02-27 12:36
jezeli nie mailem zadnych obratow w roku to czy musze cos wypelniac?
PoK
83.20.97.* 2008-04-01 20:19
Witam. Czy od osiągniętego zysku można rozliczyć w całości stratę z lat ubiegłych, czy tylko jakąś część. I z ilu lat można tak sobie te straty odliczać od dochodu? Z góry dziękuję. Pozdrawiam
Leonardo1
89.228.96.* 2008-03-31 17:50
Witam. czy moge prosić kogoś z was o pomoc? Dostałem Pit z biura maklerskiego i musze obliczyc podatek, będe wdzięczny za pomoc. pozdr dane do obliczeń

2007 - zysk - 43.920,31
2006 - strata - 29.102,92
2005 - strata - 90.754,76

jest szansa że nie będe musiał płacić podatku?
Zobacz więcej komentarzy (51)