Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Prezes Celon Pharma rozważa dokapitalizowanie Mabionu poprzez Glatton 

0
Podziel się:

Prezes Celon Pharma Maciej Wieczorek rozważa dokapitalizowanie Mabionu poprzez spółkę Glatton, której jest jedynym udziałowcem. Celon Pharma nie planuje akwizycji w tym roku. Spółka w sierpniu zaprezentuje wyniki badania klinicznego II fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową.

Prezes Celon Pharma rozważa dokapitalizowanie Mabionu poprzez Glatton 
bEspwbRx

"Przede wszystkim, ja - jako inwestor Maciej Wieczorek poprzez Glatton jestem inwestorem zaangażowanym w Mabion, więc moje deklaracje w tym zakresie są jasne. Tak, rozważam dokapitalizowanie spółki Mabion przez Glatton" - powiedział Wieczorek podczas prezentacji na GPW Innovation Days.

Dodał, że nie ma planów objęcia nowych akcji Mabionu przez Celon Pharma.

"To nie jest nasz cel, aby budować wartość spółki Celon Pharma poprzez waluację aktywów Mabionu" - zaznaczył.

bEspwbRz

Maciej Wieczorek pośrednio przez Glatton posiada 1 006 226 akcji Mabionu, stanowiących 7,33% udziałów w kapitale i dających 6,39 % na walnym zgromadzeniu. Do Celon Pharma należy 620 350 akcji Mabionu, stanowiących 4,52 % kapitału i dających 7,07% na walnym zgromadzeniu.

W połowie czerwca akcjonariusze Mabionu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o maksymalnie 190 728,1 zł do kwoty nie wyższej niż 1 563 755,3 zł poprzez emisję do 1 907 281 akcji serii U w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

W maju Mabion informował, że podjął decyzję w sprawie emisji do 1 907 281 akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego. Spółka podała wówczas, że celem planowanej emisji jest pozyskanie dodatkowego finansowania z przeznaczeniem na kapitał obrotowy, a w szczególności na przyspieszenie prowadzonego rozwoju produktu leczniczego MabionCD20 oraz osiągnięcie założonych kamieni milowych zmierzających do złożenia w możliwie najkrótszym terminie wniosku o dopuszczenie do obrotu MabionCD20 do Europejskiej Agencji Leków. Ponadto, firma będzie kontynuowała wymagane prace rozwojowe w celu uzyskania rejestracji w USA.

Wieczorek poinformował, że spółka obecnie nie planuje akwizycji.

bEspwbRF

"Na tym etapie nie" - powiedział Wieczorek, zapytany o możliwe przejęcia na rynku.

Prezes Celon Pharma poinformował, że spółka ocenia wpływa COVID-19 na prowadzone badania kliniczne i rekrutacje pacjentów jako marginalny.

"Jedyne opóźnienie, jakie widzimy to jedynie niemożliwość odbierania naszych próbek do badań farmakokinetycznych, np. badania Esketaminy, które się zakończyło i z którego nie jesteśmy w stanie przygotować finalnego raportu, ponieważ nie byliśmy w stanie wejść do szpitali psychiatrycznych i odebrać próbki. Te próbki już odebraliśmy, więc nasza deklaracja przekazania w sierpniu wyników jest aktualna" - zaznaczył Wieczorek.

W kwietniu Celon Pharma poinformował, że zakończył analizę wstępnych wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową. Wówczas spółka podała, że pełna ocena badania z 6-tygodniowej, rozszerzonej obserwacji (ang. follow up) nastąpi w ciągu najbliższych tygodni.

bEspwbRG

W badaniu II fazy, we wskazaniu depresji jednobiegunowej, wzięło udział 89 pacjentów z depresją lekooporną, zdefiniowaną jako brak odpowiedzi na co najmniej 2 dopuszczone do obrotu leki przeciwdepresyjne. Według spółki - jak podano wówczas - pomimo małej liczby włączonych pacjentów i braku odpowiedniej mocy wnioskowania statystycznego - pokazują sygnał efektywności leku oraz jego dobrą tolerancję i w konsekwencji kwalifikują lek do dalszego rozwoju na większych populacjach.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

bEspwbSa
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)