Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się:

Bank Pekao planuje przeprowadzenie zwolnień grupowych, w ramach których rozwiąże umowę o pracę z maksymalnie 950 pracownikami. Bank zamierza także zmienić warunki zatrudnienia maksymalnie 620 pracownikom. Proces ma potrwać od 25 kwietnia do 31 października br., podał bank. 

Przegląd informacji ze spółek

Ten Square Games miał szacunkowo 42,5 mln zł przychodów w I kw. 2019 r, co oznacza wzrost o 213% w skali roku oraz o 8,7% w ujęciu kwartalnym, podała spółka.

Magdalena Nawłoka została powołana do pełnienia funkcji wiceprezesa GetBack ze skutkiem prawnym na dzień 3 kwietnia 2019 r., podała spółka.

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 'Police' nie podjęli podczas dzisiejszego NWZ uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 110 mln akcji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda. Walne zdecydowało o przerwaniu obrad do 26 kwietnia. - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 'Police' nie podjęli podczas dzisiejszego NWZ uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 110 mln akcji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda. Walne zdecydowało o przerwaniu obrad do 26 kwietnia.

AC SA zanotowało 63,46 mln zł przychodów w I kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 7,5% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z Trakcją PRKiI umowę na przebudowę sieci trakcyjnej na linii kolejowej z Raciborza do Chałupek, za 28 mln zł, podały PLK. Prace usprawnią podróże do granicy z Czechami, podkreślił zarządca infrastruktury kolejowej.

Zmiana sposobu ujęcia czynszów z tytułu umów najmu, stanowiących istotną część zobowiązań CDRL, która wynika z zastosowania przez grupę nowego standardu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16 Leasing (MSSF 16) od 1 stycznia br. będzie miała początkowo wpływ wysokości ok. 16,8 mln zł na wskaźnik EBITDA, ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym, podała spółka.

Budimex zawarł z Zarządem Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 za 249,64 mln zł netto, podała spółka.

Unified Factory w restrukturyzacji otrzymał z Netii protokół odbioru prac potwierdzający konfigurację systemu w środowisku informatycznym operatora telekomunikacyjnego, podała spółka.

PKP Cargo widzi możliwość współpracy operacyjnej ze spółką Orlen KolTrans, w zakresie wykorzystania wspólnych zasobów, poinformował prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz.

PKP Cargo i Orlen Paliwa podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie wykorzystania potencjału obu firm w obszarze transportu, infrastruktury kolejowej i logistyki paliw, poinformowały spółki.

P.A. Nova spodziewa się, że odnotuje pierwsze przychody ze sprzedaży mieszkań w Bad Staffelstein w Niemczech w II kw. br., poinformował wiceprezes ds. finansowych Tomasz Janik.

P.A. Nova pracuje obecnie nad realizacją pięciu nowych obiektów własnych - parków handlowych. Budowa pierwszego z nich rozpoczęła się w ub.r., drugiego rozpocznie się w czerwcu br., natomiast trzech kolejnych - po przełomie 2019/2020 r., poinformowała prezes Ewa Bobkowska.

Przy dużej dynamice wzrostu przychodów, udział Auto Partner w polskim rynku dystrybucji części zamiennych może wzrosnąć o 0,5-1 pkt proc. - do 8,5-9% na koniec 2019 roku, poinformował ISBnews członek zarządu, dyrektor sprzedaży spółki Piotr Janta.

Liczba zawartych przez spółki z grupy kapitałowej J.W. Construction Holding umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży lokali oraz płatnych rezerwacji wyniosła 280 sztuk w I kwartale 2019 r. wobec 426 sztuk rok wcześniej, podała spółka.

Tauron Polska Energia w ramach tegorocznych nakładów inwestycyjnych przeznaczy 1,5 mld na dokończenie bloku 910 MW w Jaworznie, poinformował wiceprezes Marek Wadowski. Spółka liczy na niższy poziom całkowitych nakładów niż maksymalny dzięki niższym wydatkom na dostosowanie bloków do konkluzji BAT.

Nakłady inwestycyjne Auto Partner będą w tym roku nieco wyższe niż rok wcześniej, kiedy wyniosły 5 mln zł, ale raczej nie przekroczą 10 mln zł, zapowiedział członek zarządu, dyrektor finansowy Michał Breguła.

P.A. Nova najprawdopodobniej nie wypłaci dywidendy za 2018 r., ale chce wrócić do regularnego wypłacania dywidendy od przyszłego roku, dokonując wypłaty z zysku za 2019 r., wynika z wypowiedzi wiceprezesa ds. finansowych Tomasza Janika.

Jeżeli Auto Partner utrzyma w 2019 roku dotychczasowe tempo wzrostu przychodów, możliwe jest osiągnięcie nawet 1,5 mld zł przychodów w tym roku, wynika z wypowiedzi prezesa spółki Aleksandra Góreckiego.

P.A. Nova najprawdopodobniej nie wypłaci dywidendy za 2018 r., ale chce wrócić do regularnego wypłacania dywidendy od przyszłego roku, dokonując wypłaty z zysku za 2019 r., wynika z wypowiedzi wiceprezesa ds. finansowych Tomasza Janika.

Projekt dokończenia bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola wszedł w fazę realizacji. Termin zakończenia na koniec 2019 r. jest aktualny, ale będzie "bardzo dużym wyzwaniem", wynika z wypowiedzi dyrektora ds. handlu Dariusza Niemca.

Tauron Polska Energia liczy na poprawę EBITDA w segmencie Wydobycie, ale liczy się z tym, że będzie ona nadal ujemna w 2019 r., poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

Wartość polskiego eksportu towarów wyniesie 235 mld euro w 2019 roku, a w 2020 roku zwiększy się do 247,9 mld euro wobec 221 mld euro zanotowanych w 2018 roku. Oczekiwana relacja eksportu do PKB w 2019 roku wyniesie 45,69%, a w 2020 roku wzrośnie do 47,04% wobec 44,44% w 2018 r., wynika z prognoz PKO Banku Polskiego.

Tauron Polska Energia liczy, że rozporządzenie ministra energii do ustawy ws. cen energii w nowym brzmieniu będzie neutralne dla grupy, poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

QubicGames wyda w tym roku co najmniej 24 gry, a nowa strategia wzmocni pozycję światowego wydawcy gier Indie Premium, podała spółka.

Tauron Polska Energia dokona korekty utworzonej rezerwy w Segmencie Sprzedaży na kontrakty rodzące obciążenia po wydaniu przez ministra energii rozporządzenia do ustawy ws. cen energii, poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

Auto Partner podtrzymuje wcześniejszą deklarację, że zacznie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami począwszy od zysku za 2018 rok, podała spółka.

Mabion zaktualizował strategię rozwoju produktów leczniczych. Obecnie zakłada ona rozpoczęcie prac badawczo-rozwojowych nad trzema nowymi lekami biopodobnymi jeszcze w II połowie br. Nowe projekty dotyczą leków w obszarach autoimmunologii, chorób metabolicznych i onkologii, podała spółka.

Zarząd PKO Banku Polskiego wybrał już kolejny - po Słowacji - kraj w Europie, w którym chce otworzyć oddział korporacyjny i jeśli rada nadzorcza zaakceptuje plan, to zaawansowane prace nad jego uruchomieniem rozpoczną się w tym roku, poinformował wiceprezes Maks Kraczkowski.

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych pobrało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w wysokości 20,92 mln zł w I kwartale br. wobec 5,66 mln zł rok wcześniej, podał Skarbiec Holding, właściciel Towarzystwa.

Radpol widzi możliwości dalszej poprawy swojej sytuacji finansowej w związku z przewidywaną sytuacją rynkową w 2019 r., podała spółka.

Grupa Dom Development sprzedała netto 926 lokali w I kwartale 2019 r., a przekazała 1 215, podała spółka.

Łączna wielkość floty Grupy Masterlease wyniosła 35 908 pojazdów finansowanych na dzień 31 marca 2019 r., podał Prime Car Management (PCM).

Tauron Polska Energia zakłada wzrost nakładów inwestycyjnych do 4-5 mld zł w 2019 r. (wobec 3,7 mld zł w ub.r.), podała spółka. Zakładany jest także wzrost poziomu zadłużenia.

Grupa Inpro planuje wprowadzić do oferty 1 035 nowych mieszkań i domów w różnych segmentach i lokalizacjach w 2019 roku, poinformował prezes Piotr Stefaniak.

Tauron Polska Energia spodziewa się w tym roku wzrostu EBITDA w ujęciu rocznym w segmentach Wytwarzania i Wydobycia przy spadku w Sprzedaży i stabilnym poziomie w Dystrybucji, podała spółka.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w marcu 2019 r. wyniosła ok. 40 mln zł i była 15% niższa r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Redan wyniosła ok. 117 mln zł i była niższa o ok. 4% r/r.

Scope Fluidics chce w tym roku pozyskać finansowanie dla spółki zależnej BacterOMIC, poinformował ISBnews Piotr Garstecki. Oprócz środków finansowych chce w ten sposób również pozyskać partnera - fundusz specjalizujący się w medtech.

Wśród priorytetów Scope Fluidics na bieżący rok są druga seria testów walidacyjnych systemu PCR|ONE i uruchomienie linii produkcyjnej, poinformował prezes Piotr Garstecki.

TXM Textilmarket złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie przyspieszonego postępowania układowego, podano w komunikacie.

TXM uzyskał 46,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 353,5 mln zł przychodów w 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Benefit Systems miał 1,297 mln aktywnych kart sportowych na koniec I kwartału br. wobec 1 077,8 tys. szt. rok wcześniej, podała spółka.

Dolne Miasto - spółka celowa BBI Development - nie zawarła umowę partnerstwa publiczno-prywatnego z miastem Gdańsk na zagospodarowanie obszaru zajezdni w Dolnym Mieście Gdańsku, podał BBI Development.

Ursus Bus będzie posiadał 56,14-69,46% udziału w zysku z wynagrodzenia od nabywców pojazdów bezemisyjnych w fazie wdrożeniowej, wynika z komunikatu Ursus w restrukturyzacji.

Grupa Archicom sprzedała 406 lokali w I kwartale, co oznacza wzrost o 58% r/r, podała spółka. W tym okresie grupa wydała klientom 157 lokali, co oznacza spadek o 31,1%.

Radpol odnotował 2,13 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 2,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Benefit System odnotował 114,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 88,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

P.A. Nova odnotowała 17,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 20,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Auto Partner odnotował 58,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 34,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

giełda
wiadomości
giełda na żywo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)