Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się

Netia odnotowała 11,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 21,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Przegląd informacji ze spółek
bEiFpPpN

Oponeo.pl odnotowało 3,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 6,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Radpol odnotował 3,99 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2020 r. wobec 2,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość backlogu (oferowanych i realizowanych zamówień) Mostostalu Zabrze wynosi ok. 786,8 mln zł na koniec października br., z czego 560,7 mln zł to wartość robót do zrealizowania, podała spółka.

bEiFpPpP

Kruk odnotowało 53,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 77,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mostostal Zabrze odnotował 2,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w październiku 2020 roku wyniosła 128,67 mln zł, co oznacza spadek o 12% r/r, podała spółka.

Rada nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) powołała Piotra Woźnego na prezesa od 6 listopada oraz Andrzeja Janiszowskiego na wiceprezesa od 16 listopada, podała spółka.

bEiFpPpV

Erbud podpisał umowę na roboty budowlane o wartości 28,23 mln zł netto, która dotyczy obiektu wielorodzinnego przy ul. Myśliwskiej w Krakowie, podała spółka.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - przekazała generalnemu wykonawcy terenu budowy dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy około 1 400 MW w Elektrowni Dolna Odra, podała spółka.

Play celuje w dalszy wzrost liczby klientów, w tym również swojej marki Virgin Mobile, poinformował prezes Jean Marc Harion. Operator rekomendował władzom, aby punkty sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego pozostały otwarte mimo obostrzeń związanych z pandemią.

Play celuje w dalszy wzrost liczby klientów, w tym również swojej marki Virgin Mobile, poinformował prezes Jean Marc Harion. Operator rekomendował władzom, aby punkty sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego pozostały otwarte mimo obostrzeń związanych z pandemią.

bEiFpPpW

Pandemia silniej uwydatniła problemy niektórych banków związane z brakiem zdolności do samodzielnego generowania wystarczającego poziomu kapitałów. Ze względu na silne obciążenia sektora i drastyczny spadek wskaźnika zwrotu z kapitałów (ROE) polski sektor od dłuższego czasu nie jest już atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych, ocenił prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz.

Play spodziewa się, że po przejęciu przez Iliad, przygotowana zostanie nowa strategia rozwoju, poinformował prezes Jean March Harion.

PKP Cargo miało 2 974,2 mln zł skonsolidowanych przychodów z tytułu umów z klientami, 433,6 mln zł zysku EBITDA oraz 176,3 mln zł straty netto w okresie 9 miesięcy 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Bank Pekao wchodzi w drugą fazę pandemii bardzo dobrze przygotowany, żeby sprostać potencjalnym turbulencjom, które mogą się pojawić, uważa wiceprezes Pekao Tomasz Kubiak.

bEiFpPpX

PGE Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - otworzyła farmy fotowoltaiczne PV Lutol 1 i PV Lutol 2 o mocy 1 MW każda oraz wydzierżawiła od Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej blisko 320 ha gruntów, na których do końca 2023 r. powstaną instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok 250 MW, podała spółka.

ING Bank Śląski obserwował w październiku zwiększenie zainteresowania klientów moratoriami kredytowymi. Wzrost zainteresowania moratoriami rządowymi widoczny jest głównie w segmencie kredytów hipotecznych, poinformowali przedstawiciele banku.

PGNiG Obrót Detaliczny - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - i Lotos Asfalt - spółka Grupy Lotos - przeprowadziły pierwsze bunkrowanie statku skroplonym gazem ziemnym LNG na nabrzeżu Portu w Szczecinie, podały spółki.

Asbis podtrzymuje prognozy dotyczące przychodów i zysku netto za cały 2020 r. i nie spodziewa się, aby sytuacja w ostatnich dwóch miesiącach tego roku mogła tę perspektywę pogorszyć, wynika z wypowiedzi członka rady dyrektorów Constantinosa Tziamalisa.

bEiFpPpY

Wolumen kredytów brutto ING Banku Śląskiego wzrósł o 7% r/r i wyniósł 124,03 mld zł na koniec III kw. 2020 r., podał bank. Udział kredytów nieregularnych (NPL) w całości portfela kredytów wyniósł 3,2% w III kw. 2020 r. wobec 2,9% rok wcześniej.

Pure Biologics w trybie zapytania ofertowego wytypowała partnera, z którym planuje zrealizować pierwszy panel badań przedklinicznych dla projektu rozwoju leku immunoonkologicznego PB001 (MultiBody), podała spółka. Przedmiotem planowanych prac badawczych mają być trzyetapowe badania in vivo w modelu mysim. Badania przedkliniczne spółka może rozpocząć jeszcze w tym roku.

Onlybio.life - spółka zależna Boruty-Zachem - rozpoczęła procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie centrum badawczo-rozwojowego, które zostało zrealizowane w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podał Boruta-Zachem. Całkowity koszt projektu to ponad 10 mln zł, z czego dofinasowanie stanowiło prawie 5,5 mln zł.

Bank Pekao w przygotowywanej obecnie strategi koncentruje się na wzroście organicznym i nie zakłada fuzji z Alior Bankiem, poinformowali przedstawiciele Banku Pekao

Mazurska Manufaktura Alkoholi rozpoczęła publiczną ofertę akcji której warunki są zaprezentowane na platformie CrowdConnect na łączną kwotę 4,4 mln zł, podała spółka.

Bank Pekao nie planuje obecnie skupu akcji i ocenia, że poziom kapitałów - z nadwyżką powyżej 7 pkt proc. ponad wymogi regulacyjne - daje bankowi potencjał do przeprowadzenia fuzji i przejęć, poinformował wiceprezes Tomasz Kubiak. Celem banku jest zachowanie bardziej stabilnej polityki dywidendowej.

Kredyty i pożyczki Banku Pekao według wartości nominalnej na koniec września 2020 r. wyniosły 156 246,2 mln zł i były wyższe o 1 729,8 mln zł tj. 1,1% r/r, przy znaczącym wzroście w kluczowych obszarach strategicznych, podał bank. Wskaźnik NPL wyniósł 5,4% w III kw. br., bez zmian wobec poprzedniego kwartału i wobec 5,1% rok wcześniej.

SoftBlue dokonało zakupu za 1,3 mln zł powierzchni pod budowę własnego centrum B+R w Bydgoszczy. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w I półroczu 2021 r., podała spółka.

Auto Partner powinien podjąć decyzję w sprawie magazynu centralnego o powierzchni kilkudziesięciu tysięcy m2 jeszcze pod koniec 2020 roku lub na początku roku 2021, poinformował ISBnews wiceprezes spółki Piotr Janta.

Auto Partner rozważa uruchomienie nowych filii w 2021 roku, trwają już przygotowania do pierwszych otwarć na początku przyszłego roku, poinformował ISBnews wiceprezes spółki Piotr Janta.

Grupa Auto Partner notuje około 40% udziału eksportu w łącznej sprzedaży po trzech kwartałach 2020 roku i liczy, że trend wzrostu tego udziału będzie kontynuowany, poinformował ISBnews wiceprezes spółki Piotr Janta. Spółka dąży do tego, by wciągu 2-3 lat osiągnąć ok. 50% udziału eksportu.

W ostatnich trzech latach 37% Polaków zdecydowało się przeprowadzić inwestycję ekologiczną, wymagającą nakładów co najmniej 1 tys. zł, wynika z badania IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Najczęściej na wykonanie inwestycji ekologicznej decydowali się mieszkańcy wsi (59%) i dużych miast (47%), a najrzadziej średnich miast (od 50 do 250 tys. mieszkańców) - 18%.

MedApp podpisał umowę z Grupą NEO Hospital, prowadzącą krakowski Szpital na Klinach, na pilotażowe wykorzystanie technologii CarnaLife System, podała spółka. Pilotażowo system zostanie wykorzystany w opiece nad pacjentami dotkniętymi otyłością.

Forever Entertainment miało 1,6 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego w III kw. 2020 r. wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 8,2 mln zł wobec 4 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Bank Pekao nie spodziewa się, aby obecnie wprowadzone obostrzenia mogły znacząco wpłynąć na koszty ryzyka banku w IV kwartale, poinformował ISBnews p.o. prezesa Leszek Skiba. Bank nie obserwuje niepokojących sygnałów w obszarze spłacalności przez klientów kredytów po zakończeniu moratoriów kredytowych.

Rainbow Tours miało 418,36 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 0,65 mln zł zysku EBITDA i 14,26 mln zł straty netto w okresie I-III kw. 2020 r., wobec odpowiednio 1 478,42 mln zł, +75,5 mln zł i +48,56 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Inventionmed nabył udziały w 3 nieruchomościach w Bydgoszczy o łącznej powierzchni 2 072 m2 za kwotę 4,08 mln zł brutto oraz ustalił zasady i warunki zniesienia współwłasności nabytych udziałów w nieruchomościach, podała spółka. Nieruchomości zostały nabyte w celu realizacji na nich budowy "Centrum innowacyjnych technik symulacji medycznych i rehabilitacyjnych w oparciu o wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz autorską technologię podwójnej immersji".

Amica odnotowała 136,8 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego w okresie I-III kw. według szacunkowych danych wobec 108,3 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Play Communications podtrzymuje zrewidowane oczekiwania na cały rok 2020 przy założeniu niższego wzrostu przychodów r/r oraz skorygowanej EBITDA w przedziale 2,5-2,6 mld zł, podała spółka.

Asbis Enterprises odnotował 10,42 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,6 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ING Bank Śląski odnotował 440,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 414,8 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Benefit Systems odnotował 18,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 26,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Pekao odnotował 370,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 656,21 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

PGE Polska Grupa Energetyczna miała ok. 4 351 mln zł skonsolidowanej EBITDA w okresie I-III kw. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

bEiFpPqq
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)