Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
giełda
20.11.2020 18:32

Przegląd informacji ze spółek

Torpol posiada obecnie portfel zamówień o wartości o wartości ok. 1,98 mld zł netto (bez udziałów konsorcjantów), zapewniający grupie prowadzenie prac do 2022 r. włącznie, podała spółka.

Podziel się
Dodaj komentarz

Torpol odnotował 12,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 12,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MCI Management, MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna oraz Tomasz Czechowicz ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 702 127 akcji Private Equity Managers (PEM), stanowiących 49,72% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, pod 15 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący Noble Securities.

Getin Noble Bank podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na przejście do etapu realizacji transakcji sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów hipotecznych CHF o minimalnym zakładanym wolumenie na poziomie 750 mln CHF, które ma na celu przeniesienie ryzyka kredytowego portfela, podał bank.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że nie będzie mieć zapasu koksu wielkopiecowego na koniec 2020 r., a zapas najlepszych węgli koksowych będzie na minimalnym, niezbędnym poziomie, podała spółka.

BoomBit odnotował 1,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Newag odnotował 50,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 23,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Apator uzyskał dodatkowe zamówienia w ramach realizacji kontraktu na dostawy statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy, podała spółka. Łączna wartość tych zamówień to 23,5 mln zł.

Trans Polonia i jej w 100% spółka zależna TP zawarły z PKN Orlen warunkową umowę zobowiązującą do sprzedaży 100% udziałów w OTP sp. z o.o. za 89,2 mln zł, podała Trans Polonia.

Grupa Azoty planuje zaprezentować nową strategię w I półroczu 2021 roku, poinformowało ISBnews biuro prasowe spółki.

Grupa Azoty prowadzi prace koncepcyjne dotyczące alternatywnych źródeł zasilania dwóch kolejnych kotłów węglowych elektrociepłowni w Puławach, które wymagają wymiany, poinformowało ISBnews biuro prasowe spółki.

Iliad nabył w wezwaniu na Play Communications 143 809 764 akcji spółki, podały Société Générale oddział w Polsce oraz Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) może zaprezentować aktualizację strategii środowiskowej w połowie 2021 r., poinformował wiceprezes Artur Dyczko.

Mo-Bruk oczekuje, że postępujący w kraju rozwój spalarni odpadów komunalnych będzie miał pozytywny wpływ na popyt na jego usługi, poinformował w rozmowie z ISBnews prezes Józef Mokrzycki. Ponadto oczekuje, że realizacja kontraktów na likwidację tzw. 'bomb ekologicznych' wpłynie pozytywnie na średnią marżę EBITDA.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że nie będzie mieć zapasu węgla koksującego i koksu na koniec 2020 r., poinformowali członkowie zarządu.

Grupa PKP Cargo bardzo pozytywnie ocenia transformację swojej spółki zależnej PKP Cargo International (dawne AWT) w kierunku zwiększenia udziału przewozów intermodalnych w pracy przewozowej (do 36,4% w I-III kw. 2020 r.) i chce osiągnięcia podobnych parametrów na poziomie całej grupy w ciągu kilku lat, wynika ze słów prezes Czesława Warsewicza. Założenia tego wzrostu spółka chce zaprezentować w aktualizacji strategii "w najbliższym czasie".

KGHM Polska Miedź planuje oddać do użytku farmę fotowoltaiczną w Legnicy o mocy 3 MW na przełomie listopada i grudnia br. Spółka przygotowuje się do zakupu projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii i do końca roku przedstawia szczegóły transakcji, poinformował ISBnews.TV prezes Marcin Chludziński.

KGHM Polska Miedź widzi ogromne szanse związane z rosnącym popytem na miedź m.in. w Chinach, Niemczech i Wielkiej Brytanii. A utrzymujący się stały popyt na świecie będzie miał pozytywny wpływ na wyniki spółki, poinformował ISBnews.TV prezes Marcin Chludziński.

Nakłady inwestycyjne Grupy Alumetal wyniosą ostatecznie "60 mln zł plus" w 2020 roku, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Przemysław Grzybek. W 2021 roku capex grupy planowany jest natomiast na poziomie kilkunastu milionów złotych.

Alumetal planuje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w 2021 roku, poinformowała prezes Agnieszka Drzyżdżyk.

Alumetal planuje osiągnięcie ponad 200 tys. ton sprzedaży w 2021 roku, zapowiedziała prezes Agnieszka Drzyżdżyk. W perspektywie 2-3 lat grupa chciałaby osiągnąć pełne moce produkcyjne na poziomie 270 tys. ton rocznie.

Zarząd Elektrotimu rozważy rekomendowanie wypłaty dywidendy, o ile uda się doprowadzić do złagodzenia pozycji banków wobec spółki w zakresie limitów gwarancyjnych, poinformował prezes Ariusz Bober.

Zarząd Elektrotimu rozważy rekomendowanie wypłaty dywidendy, o ile uda się doprowadzić do złagodzenia pozycji banków wobec spółki w zakresie limitów gwarancyjnych, poinformował prezes Ariusz Bober.

Columbus&Farmy (C&F) - spółka zależna Farm Fotowoltaiki - zawarła umowę na realizację co najmniej 4 farm fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 10 MWp i nie większej niż 50 MWp każdy, podał Berg Holding - właściciel Farmy Fotowoltaiki.

Elektrotim planuje przede wszystkim rozwój organiczny, chce wchodzić w nowe segmenty działalności, poinformował prezes Ariusz Bober. Jego zdaniem, akwizycje mają sens tylko w przypadku znalezienia konkretnej korzyści dla grupy w postaci nowej technologii lub produktu.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) liczy, że od przyszłego roku odwróci spadkową tendencję w przychodach na rynku białoruskim, poinformował prezes Piotr Mikrut.

Elektrotim spodziewa się wykonania prognozy wyników w 2020 r. i zakłada, że budżet na 2021 r. będzie miał założenia zbliżone do wykonania założeń z 2020 r., poinformował prezes Ariusz Bober.

Ipopema Securities odnotowała 5,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) widzi szansę na wyższą r/r dywidendę za 2020 r., ocenił prezes Piotr Mikrut.

Obecny poziom długu Polimeksu-Mostostalu jest zbyt wysoki, żeby myśleć o wypłacie dywidendy, wynika z wypowiedzi prezesa Krzysztofa Figata. Spółka myśli natomiast o dywidendzie w perspektywie średnioterminowej.

Polimex-Mostostal ma nadzieję w najbliższych miesiącach uzupełniać portfel zamówień tak, aby był on ponownie na poziomie ok. 4 mld zł, poinformował prezes Krzysztof Figat. Spółka zaklada, że cały rok 2020 grupa zamknie dodatnimi wynikami "na bardzo przyzwoitym poziomie".

Dom Development rozpoczął sprzedaż 269 mieszkań oraz 11 lokali usługowych w ramach ostatniego etapu inwestycji Żoliborz Artystyczny, podała spółka. Przekazanie pierwszych kluczy planowane jest na przełom 2021 i 2022 roku.

Stalprofil odnotował 2,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

JR Holding podpisał list intencyjny ze spółką Ekipa, dotyczący wsparcia spółki w jej wprowadzeniu na rynek akcji NewConnect lub rynek regulowany GPW poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia, podał JR Holding.

Ultimate Games odnotowało 6,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2020 r. wobec 2,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wojas odnotował 8,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKP Cargo odnotowało 15,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 50,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Aktualny portfel zamówień Grupy Polimex-Mostostal (pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów) wynosi ok. 3,9 mld zł, podała spółka.

Polimex-Mostostal odnotował 10,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 12,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość podpisanych do realizacji umów Grupy Pekabex wyniosła 961,48 mln zł, w tym do realizacji w br. - 295,9 mln zł według stanu na 30 września br., podczas gdy na koniec września ub. roku wartość podpisanych kontraktów wyniosła 647,96 mln zł, w tym do realizacji w 2019 r. - 243,51 mln zł, podała spółka.

Wittchen odnotował 4,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 3,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pekabex odnotował 13,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 8,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OEX odnotowało 4,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PCC Exol odnotował 9,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 6,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

J.W. Construction Holding ma potencjał do uruchomienia ponad 5 200 lokali, z czego budowę 2 600 planuje rozpocząć w przyszłym roku, poinformowała członek rady nadzorczej Małgorzata Szwarc-Sroka

Master Pharm odnotował 5,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2020 r. wobec 5,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

J.W. Construction Holding odnotował 9,53 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2020 r. wobec 36,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ryvu Therapeutics odnotowało 12,14 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2020 r. wobec 13,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
22-11-2020

MichałB.przydatne informacje

Rozwiń komentarze (1)