Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się

Geotrans zdecydował o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji akcji serii C, podała spółka. Geotrans dokona weryfikacji strategii, a inwestycje w nowe instalacje do przetwarzania odpadów zostaną zrealizowane ze środków własnych, ewentualnie kredytu bankowego. 

Przegląd informacji ze spółek
bDSxGjaZ

TSS Europe B.V. wzywa do sprzedaży 4 812 160 akcji uprawniających do 100% udziałów w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Simple. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 13,01 zł za jedną akcję, podało pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie mBanku.

Kredyt Inkaso ustanowił program emisji obligacji, w ramach którego spółka będzie emitować w trybie oferty publicznej, w walucie polskiej lub euro, obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150 mln zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia stosownego prospektu emisyjnego, podała spółka.

PKP Cargo podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę dotyczącą wykorzystania zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2020/2021 (13 grudnia 2020 r. - 11 grudnia 2021 r.) o przewidywanej wartości 499 mln zł netto (613,8 mln zł brutto), podało PKP Cargo.

bDSxGjbb

SK Motors (dawniej SsangYong Polska), spółka zależna British Automotive Holding (BAH), zawarła porozumienie z SsangYong Motor Company (SYMC) w przedmiocie rozwiązania z dniem 31 grudnia br. umowy importerskiej/dystrybucyjnej z 6 maja 2019 r., podał BAH.

PKP Cargo i PKP Energetyka podpisały 10-letnią umowę, która zapewnia przewoźnikowi dostawy oleju napędowego do pojazdów trakcyjnych na stacjach paliw należących do PKP Energetyka. Wartość kontraktu to 718,25 mln zł netto, podało PKP Cargo. Spółki rozmawiają także o możliwości przyszłego uzupełnienia oferty o rozwiązania wodorowe.

Akcjonariusze Simple zawarli z TSS Europe B.V. umowę inwestycyjną, dotycząca sprzedaży do 100% akcji w ramach wezwania. Zgodnie z umową, łączna cena za wszystkie akcje sprzedawane przez akcjonariuszy, którzy podpisali umowę, została ustalona na kwotę 35,34 mln zł tj. 13,01 zł za jedną akcję. Łączna cena za 100% akcji będzie zatem wynosiła 62,61 mln zł. Wezwanie zostanie ogłoszone 10 grudnia 2020 r., podało Simple.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zleciła Budimeksowi zaprojektowanie i budowę prawie 6,5-kilometrowej obwodnicy Lipska w ciągu DK79 za ok. 110 mln zł, podała Dyrekcja. To jedna z 9 mazowieckich obwodnic realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

bDSxGjbh

Grupa Kęty planuje opublikować główne elementy strategii rozwoju grupy kapitałowej na lata 2021-2025 16 grudnia, podała spółka.

Oferta Budimeksu, warta 175,1 mln zł, została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jako najkorzystniejsza na przebudowę odcinka obecnej DK18, podała Dyrekcja.

Bioceltix planuje debiut na NewConnect w II kwartale 2021 roku, podała spółka.

Solar Company osiągnęło skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 5,9 mln zł w listopadzie br., podała spółka. Spółka podała wcześniej, że w listopadzie 2019 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 12,3 mln zł.

bDSxGjbi

Dadelo odnotowało 4,16 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2020 r. wobec 25 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w w suplemencie do prospektu emisyjnego.

T-Bull zawiązał spółkę zależną - Supernova Studio i objął 100% jej kapitału zakładowego o wartości nominalnej 100 tys. zł, podał T-Bull. Prezesem zarządu został Piotr Poliszuk, wieloletni project manager w T-Bull.

Sunday Energy zakończył emisję akcji, z której pozyskał zakładaną kwotę 4 mln zł, podała spółka. Grono akcjonariuszy powiększyło się o 194 podmioty.

Tech Invest Group (TIG) przyjął strategię rozwoju Tech Invest Group / Erato Energy na lata 2021-2022, podała spółka. Głównym celem nowej strategii jest wzmacnianie pozycji na rynku fotowoltaiki. Przejęta spółka Erato Energy planuje 140 mln zł przychodów i ok. 21 mln zł zysku netto w 2021 roku.

bDSxGjbj

CD Projekt zapowiada, że zaadresuje absolutną większość problemów zgłaszanych przez graczy, poinformował prezes Adam Kiciński. Zaznaczył, że problemy z grą wynikają z różnorodności konfiguracji PC.

CD Projekt może przed świętami Bożego Narodzenia podać kolejne dane sprzedażowe debiutującej dziś gry "Cyberpunk 2077", poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt ocenia, że wynik preorderów na dzień premiery gry "Cyberpunk 2077" znacznie przekracza najbardziej ambitne plany, poinformował prezes Adam Kiciński. Zarząd wierzy, że dalsza sprzedaż będzie równie dobra, jak dotychczas.

Wyniki przeprowadzonej oceny wskazują, że zysk netto za rok 2020 może osiągnąć poziom niższy od prognozy, podało Vivid Games w restrukturyzacji.

bDSxGjbk

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy na sprzedaż energii trzem tzw. sprzedawcom z urzędu - Enei, PGE Obrót oraz Tauronowi. Od 1 stycznia 2021 roku zaczną stosować nowe stawki na sprzedaż energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych, podał Urząd Regulacji Energetyki. Od nowego roku rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej (grupa G11), w części dotyczącej sprzedaży energii, będą wyższe o ok. 3,5%.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), przy współpracy z Orlen Upstream, zakończyło sukcesem wiercenie odwiertu Grodzewo-1 w gminie Śrem, podała spółka. PGNiG szacuje, że otwór pozwoli na wydobycie ok. 20 mln m3 gazu ziemnego rocznie.

CD Projekt szacuje, że do 9 grudnia 2020 roku włącznie, gracze złożyli ponad 8 mln zamówień przedpremierowych gry "Cyberpunk 2077", podała spółka.

Hospital Service Company - spółka zależna Impela - otrzymał decyzję ws. podatku VAT za 2015 r. naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu ws. podatku VAT za 2015 r. która stanowi, że zwolnienie z podatku VAT do świadczonych przez spółkę usług było stosowane w sposób prawidłowy, podał Impel.

Po sesji 11 grudnia br. Synectic zastąpi spółkę Work Service w indeksach sWIG80, sWIG80TR, WIG oraz WIG-Poland, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Eurocash przyjął oferty inwestorów kwalifikowanych na subskrypcję emisji obligacji serii B i na tej podstawie ofert zamierza wyemitować 125 000 niezabezpieczonych 5-letnich obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 125 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Mercator Medical - Wiesław Żyznowski, Urszula Żyznowska oraz spółka Anabaza Ltd. sprzedali łącznie 508 tys. akcji spółki, reprezentujące niecałe 4,8% jej kapitału, po cenie 400 zł za sztukę w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), podała spółka.

bDSxGjbC
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)