Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się

Akcjonariusze Arterii w porozumieniu ogłosili wezwanie do sprzedaży 681 084 akcji spółki stanowiących ok. 15,95% kapitału i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po 4,48 zł za jeden walor, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski.

Przegląd informacji ze spółek
bDJHzOlN

Rada nadzorcza Mabionu podjęła uchwałę w sprawie delegowania członka RN Adama Pietruszkiewicza, do wykonywania czynności członka zarządu spółki, podał Mabion. Okres delegowania trwa od 25 stycznia do 25 kwietnia 2021 r.

W wezwaniu na akcje Private Equity Managers (PEM) zawarto transakcje na sprzedaż 574 202 akcji, podał pośredniczący w wezwaniu Noble Securities.

Rada nadzorcza Develii powołała do składu zarządu Mariusza Poławskiego, powierzając mu pełnienie funkcji wiceprezesa, podała spółka.

bDJHzOlP

Photon Energy podpisał 15-letnią umowę na 4,6 mld HUF, tj. 12,9 mln euro, finansowania z CIB Banku dla dziesięciu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,1 MWp, zlokalizowanych w gminie Püspökladány na Węgrzech, podała spółka.

Brave Lamb Studio, wchodzące w skład grupy Movie Games, zakończyło emisję akcji serii B, pozyskując od inwestorów ponad 1,2 mln zł, podało Movie Games. Spółka po osiągnięciu wyceny na poziomie 55 mln zł zamierza zadebiutować na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.

Cordia International nabyła w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polnordu 3 278 771 akcji. Ponadto w wyniku wezwania wzywający zawarł transakcję nabycia, poza rynkiem regulowanym, 195 akcji spółki, podało PKO BP - Biuro Maklerskie.

CDRL skupia się obecnie na umacnianiu sklepu internetowego i równolegle przeprowadza optymalizację sieci stacjonarnej, otwierając nowe placówki głównie w formule franczyzowej w kraju i za granicą, podała spółka.

bDJHzOlV

Towarowa Giełda Energii (TGE) i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest stworzenie nowych rozwiązań giełdowych wspierających obrót energią wyprodukowaną w odnawialnych źródłach energii, podały instytucje.

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego podpisał list intencyjny z Posco E&C ws. 'Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2, w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy" za ok. 400 mln zł netto, podał Mostostal Zabrze.

Trakcja miała 652,75 mln zł przychodów ze sprzedaży, -18,61 mln zł wyniku brutto ze sprzedaży, -32,09 mln zł EBITDA i -64,93 mln zł wyniku netto w 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Rada nadzorcza Rafako w restrukturyzacji powierzyła funkcję prezesa zarządu dotychczasowemu wiceprezesowi Radosławowi Domagalskiemu-Łabędzkiemu po tym, jak otrzymała informację od Mariusza Zawiszy o jego rezygnacji z mandatu członka zarządu wykonywanego w funkcji prezesa zarządu, podała spółka.

bDJHzOlW

Efekt dokonania odpisów aktualizujących powstałych w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości majątku pomniejszy skonsolidowany wynik operacyjny grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) za IV kwartał 2020 roku o ok. 0,65 mld zł, w tym o 0,56 mld zł w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie, podała spółka.

bDJHzOmq
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
KOMENTARZE
(0)