Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się:

KGHM Polska Miedź planuje 2 853 mln zł nakładów inwestycyjnych rzeczowych i 306 mln zł pozostałych nakładów w 2021 roku, podała spółka.

Przegląd informacji ze spółek
bEEAzTOt

KGHM Polska Miedź zakłada produkcję 573 tys. ton miedzi elektrolitycznej w 2021 r., w tym 385 tys. ton z wsadów własnych, podała spółka. Produkcja miedzi płatnej w KGHM International ma wynieść 74 tys. ton.

Unibep podpisał umowę przedwstępną z deweloperską spółką z siedzibą we Lwowie w sprawie budowy "pod klucz" kompleksu biurowców wraz z centrum handlowo - rozrywkowym we Lwowie, podała spółka. Wartość wynagrodzenia to ok. 67,6 mln euro netto.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) załadowało w terminalu w Świnoujściu 3 385 ładunków LNG o łącznym wolumenie ponad 59,5 tys. ton w 2020 r., o 50% więcej niż w 2019 r. Od początku funkcjonowania gazoportu wyjechało z niego już 10 tys. cystern z ładunkiem LNG.

bEEAzTOv

Erbud ma umowę na wykonanie dwóch budynków mieszkalnych wraz garażem w Krakowie dla Zam - Projekt Echo - 127 sp. z o.o., sp. komandytowa za 23 899 000 zł netto, podała spółka.

Dużymi wyzwaniami dla branży budowlanej są nieregularność w ogłaszaniu największych państwowych przetargów infrastrukturalnych i związane z pandemią trudności samorządów, ocenił prezes Budimeksu Dariusz Blocher.

Orlen Południe - spółka z Grupy Orlen - nabył dwie działki w Głąbowie, w gminie Ryn, przejmując rozpoczętą na nich budowę biogazowni rolniczej, podał PKN Orlen. Spółka będzie kontynuowała inwestycję, rozbudowując instalację w kierunku biometanowni o mocy 3 MWe, produkującej ok. 7 mln m3 biogazu rocznie.

Agora dokona odpisów lub zwiększenia rezerw w segmentach: film i książka, reklama zewnętrzna oraz w samej spółce, których łączny negatywny wpływ na wynik operacyjny grupy to ok. 19,5 mln zł, a na wynik netto grupy - ok. 15,7 mln zł, podała spółka.

bEEAzTOB

Energa Operator - spółka zależna Energi - przyłączyła ponad 60 tys. mikroinstalacji o mocy ponad 420 MW do sieci w 2020 r., w tym ponad 21 tys. o mocy ponad 140 MW w samym IV kw., podała spółka.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przyznał Pharmenie pożyczkę płynnościową w kwocie do 5 mln zł, podała spółka.

Image Power złożyło dokument informacyjny do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i liczy na debiut na rynku NewConnect w I kwartale 2021 r., podała spółka.

Krka Group prognozuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1,535 mld euro oraz zysk netto w wysokości 265 mln euro w 2021 roku, podała spółka, prezentując wstępne dane za 2020 rok. Capex na rozwój zdolności produkcyjnych i infrastrukturę ma wynieść 114 mln euro.

bEEAzTOC

Dekpol podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 50 tys. 3,5-letnich obligacji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, podała spółka.

Krka odnotowała 286,57 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2020 r., o 17% więcej niż rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 1,53 mld euro (wzrost o 3% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Łączny capex w 2020 r. wyniósł blisko 230 mln euro.

Columbus Energy i Nexity Global zawarły długoterminową umowę na wspólne działania w zakresie elektromobilności i energetyki rozproszonej, podał Columbus.

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) i PKO Bank Polski wdrożyły system raportowania transakcji zawartych na oszczędnościowych obligacjach skarbowych w ramach projektów bazujących na technologii blockchain, podał bank. Nowy system został przygotowany w ramach współpracy KIR, PKO BP, partnerów technologicznych IBM i Coinfirm, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, podano także.

bEEAzTOD

Remigiusz Kościelny złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Vivid Games ze skutkiem na dzień 28 stycznia 2021 r., podała spółka.

ZUE podpisało z Zarządem Dróg Miejskich w Grudziądzu umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa torowiska tramwajowego od ul. Wiejskiej do pętli tramwajowej na OM Rządz" za 47,7 mln zł netto (58,6 mln zł brutto), podała spółka.

NanoVelos, jedna ze spółek wchodzących w skład biotechnologicznej grupy kapitałowej NanoGroup, podpisała umowę z organizacją badawczą i kontynuuje prace nad terapią dla pacjentek z nowotworem jajnika, podało NanoGroup. Badania przedkliniczne in vivo GLP leku POLEPI przeprowadzi czeska spółka Meditox.

Develia rozpoczęła przedsprzedaż 46 mieszkań, które powstaną w ramach inwestycji Mist House przy ul. Mglistej we Wrocławiu. Deweloper otrzymał już prawomocne pozwolenie na budowę i rozpocznie ją jeszcze w I kwartale tego roku, podała spółka.

bEEAzTOE

InventionMed zadeklarował objęcie wszystkich akcji przypadających spółce w wyniku realizacji prawa poboru w ramach publicznej emisji SoftBlue, podała spółka. InventionMed obejmie złoży zapis podstawowy na całość przysługujących jej akcji serii F, tj. na 19 mln akcji serii F po cenie emisyjnej 0,22 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 4,18 mln zł.

Średnia ocen w recenzjach gry "The Medium", której premiera przypada dziś, wynosi 76%, natomiast jej producent - Bloober Team liczy na dalszy wzrost ocen, podała spółka.

Braster, po przeprowadzeniu analiz i uzyskaniu pozytywnej oceny rady nadzorczej, podjął decyzję o wstępnej akceptacji niewiążącej oferty inwestycyjnej (term sheet) złożonej przez European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOS Fund) oraz o podjęciu rozmów z inwestorem w celu uzgodnienia warunków potencjalnego finansowania i wypracowania odpowiedniej dokumentacji transakcyjnej, podała spółka.

Rozpoczęła się sprzedaż limitowanej pudełkowej wersji gry "Green Hell" w sklepie Forever Limited, podało Forever Entertainment.

Komputronik w restrukturyzacji miał 457 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 3,7% r/r) i 55,2 mln zł zysku na sprzedaży produktów i usług oraz pozostałej sprzedaży (dochód handlowy) (wzrost o 14,9% r/r) w III kwartale roku obrotowego 2020/2021, kończącego się 31 marca 2021 roku, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Mabion zaktualizował strategię finansową i rozpoczął proces mający na celu pozyskanie inwestora strategicznego oraz zwołał na 23 lutego nadzwyczajne walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o emisji akcji, podała spółka.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Forte wyniosła 82 mln zł w IV kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 70% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

bEEAzTOW
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)