Trwa ładowanie...
Notowania

Raport kwartalny Q

Spółka
Platynowe Inwestycje SE
Okres
Raport kwartalny Q
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-11-10
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-10
Bartłomiej Bartula
Prezes Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)kwartał(y) narastająco / okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
0
0
0
0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
0
0
0
0
Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II
0
0
0
0
Koszty sprzedaży
0
0
0
0
Koszty ogólnego zarządu
219
350
45
120
Pozostałe przychody operacyjne
0
0
0
2
Pozostałe koszty operacyjne
71
118
6
16
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-290
-468
-51
-134
Przychody finansowe
77
77
0
0
Koszty finansowe
2
6
0
0
Zysk przed opodatkowaniem
-215
-397
-51
-134
Podatek dochodowy
0
0
0
2
Zysk (strata) netto
-215
-397
-51
-136
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.