Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny RR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2020 (w tys. zł)2 019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2 019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
0
1 728
0
402
Koszt własny sprzedaży
0
1 012
0
235
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-201
354
-45
82
Zysk (strata) brutto
-202
354
-45
82
Zysk (strata) netto
-204
356
-46
83
Liczba udziałów/akcji w sztukach
8 298 361
11 310 520
8 298 361
11 310 520
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro
-0,02
0,03
0
0
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-190
1 291
-42
300
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
0
0
0
0
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
119
-1 216
27
-283
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa