Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny R

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-04-28
Bartłomiej Bartula
Prezes Zarządu
2022-04-28
Jolanta Gałuszka
Właściciel/Główny Księgowy
2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
0
0
0
0
Koszt własny sprzedaży
0
0
0
0
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-563
-201
-123
-45
Zysk (strata) brutto
-564
-202
-123
-45
Zysk (strata) netto
-564
-204
-123
-46
Średnia ważona liczba akcji
7 345 205
8 298 361
7 345 205
8 298 361
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro
-0,08
-0,02
-0,02
0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-1 057
-190
-231
-42
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
0
0
0
0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
1 199
119
262
27
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa