Trwa ładowanie...
Notowania

Raport kwartalny Q

Spółka
Platynowe Inwestycje SE
Okres
Raport kwartalny Q
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-05-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-05-27
Bartłomiej Bartula
Prezes Zarządu
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do (w tys. EUR)kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
114
0
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
114
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-35
-58
Zysk (strata) netto
78
-59
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (257) (41
-257
-41
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
0
0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
1 227
100
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.