Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-02-20
Piotr Jeleński
Prezes Zarządu
2019-02-20
Miljan Mališ
Członek Zarządu
2019-02-20
Miodrag Mirčetić
Członek Zarządu
2019-02-20
Marcin Rulnicki
Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE

2018 (w tys. zł)2017 (w tys. zł)2018 (w tys. EUR)2017 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
670 377
570 859
157 110
134 487
Zysk z działalności operacyjnej
74 482
65 866
17 456
15 517
Zysk brutto
78 060
67 416
18 294
15 882
Zysk za okres sprawozdawczy
65 163
55 009
15 272
12 959
Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
64 716
54 648
15 167
12 874
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
120 804
94 336
28 312
22 224
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-43 288
-64 758
-10 145
-15 256
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-27 651
-23 880
-6 480
-5 626
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
164 887
115 712
38 346
27 743
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR
1,25
1,05
0,29
0,25
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR
1,25
1,05
0,29
0,25
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa