Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Asseco South Eastern Europe SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-04-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-04-27
Piotr Jeleński
Prezes Zarządu
2022-04-27
Miljan Mališ
Członek Zarządu
2022-04-27
Michał Nitka
Członek Zarządu
2022-04-27
Kostadin Slavkoski
Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do (w tys. EUR)kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
311 175
252 766
66 960
55 284
Zysk z działalności operacyjnej
46 719
38 505
10 053
8 422
Zysk brutto
50 182
39 997
10 798
8 748
Zysk za okres sprawozdawczy
40 389
32 307
8 691
7 066
Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
39 120
31 429
8 418
6 874
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
32 368
28 256
6 965
6 180
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-14 748
-18 645
-3 174
-4 078
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
665
-13 426
143
-2 937
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31 grudnia 2021 roku
248 669
231 003
53 448
50 225
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR
0,75
0,61
0,16
0,13
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR
0,75
0,61
0,16
0,13

WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do (w tys. EUR)kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR)
Przychody z działalności holdingowej
13 625
26 432
2 932
5 781
Przychody z działalności operacyjnej
2 734
3 396
588
743
Zysk z działalności operacyjnej
10 052
23 113
2 163
5 055
Zysk brutto
12 893
23 910
2 774
5 230
Zysk za okres sprawozdawczy
12 026
22 298
2 588
4 877
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
7 663
11 852
1 649
2 592
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
27 248
-2 908
5 863
-636
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-1 777
-2 176
-382
-476
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31 grudnia 2021 roku
49 276
16 142
10 591
3 510
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
0,23
0,43
0,05
0,09
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
0,23
0,43
0,05
0,09
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.