Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Bumech SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
Data utworzenia
2022-11-29
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-11-29
Artur Siewierski
Prezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
825 502
316 916
176 088
69 522
Koszt własny sprzedaży
392 865
231 609
83 802
50 808
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
380 421
65 319
81 148
14 329
Zysk (strata) brutto
366 783
59 530
78 239
13 059
Zysk (strata) netto
292 349
59 262
62 361
13 000
Liczba udziałów/akcji w sztukach
14 481 608
14 481 608
14 481 608
14 481 608
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/eur
20,19
4,09
4,31
0,9

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
296 004
29 353
63 141
6 439
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-57 221
17 666
-12 206
3 875
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-14 777
-15 277
-3 152
-3 351
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa trwałe
670 339
714 720
137 652
155 394
Aktywa obrotowe
554 845
222 600
113 936
48 398
Kapitał własny
715 042
437 123
146 832
95 039
Zobowiązania długoterminowe w tym:
178 619
222 140
36 679
48 298

- Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:
331 523
278 057
68 077
60 455

- Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Wartość księgowa na akcję (zł/eur
49,38
30,18
10,14
6,56

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedażyproduktów, towarów i materiałów
32 931
29 735
7 025
6 523
Koszt własny sprzedaży
31 267
26 690
6 670
5 855
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-17 052
-880
-3 637
-193
Zysk (strata) brutto
162 969
5 738
34 763
1 259
Zysk (strata) netto
128 882
5 700
27 492
1 250
Liczba udziałów/akcji w sztukach
14 481 608
14 481 608
14 481 608
14 481 608
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro
8,9
0,39
1,9
0,09

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-53 056
957
-11 317
210
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
74 477
1 166
15 887
256
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
19 607
-846
4 182
-186
BILANS
Aktywa trwałe
237 009
164 798
48 669
35 830
Aktywa obrotowe
100 647
57 910
20 668
12 591
Kapitał własny
193 252
78 852
39 684
17 144
Zobowiązania długoterminowe w tym:
68 138
95 737
13 992
22 767

– Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:
76 266
48 119
15 661
8 510

– Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Wartość księgowa na akcję (zł/euro
13,34
5,44
2,74
1,18