Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Bumech SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Data utworzenia
2023-05-23
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-05-23
Marcin Sutkowski
Prezes Zarządu
2023-05-23
Andrzej Bukowczyk
Wiceprezes Zarządu

Rachunek zysków i strat

1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
218 980
116 757
46 587
25 124
Koszt własny sprzedaży
198 494
89 346
42 228
19 226
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
26 271
26 040
5 589
5 603
Zysk (strata) brutto
24 299
21 919
5 169
4 717
Zysk (strata) netto
29 962
19 441
6 374
4 183
Liczba udziałów/akcji w sztukach
14 481 608
14 481 608
14 481 608
14 481 608
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/eur
2,07
1,34
0,44
0,29

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
51 775
13 474
11 015
2 899
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-47 675
-11 013
-10 143
-2 370
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-7 072
-3 445
-1 505
-741
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa trwałe
702 149
696 151
150 176
148 436
Aktywa obrotowe
538 939
525 053
115 269
111 954
Kapitał własny
810 080
779 534
173 261
166 215
Zobowiązania długoterminowe
159 778
162 856
34 173
34 725
Zobowiązania krótkoterminowe
271 230
278 814
58 011
59 450
Liczba udziałów/akcji w sztukach
14 481 608
14 471 964
14 481 608
14 471 964
Wartość księgowa na akcję (zł/eur
55,94
53,83
11,96
11,48

Dane jednostkowe

1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedażyproduktów, towarów i materiałów
23 535
15 972
15 972
3 437
Koszt własny sprzedaży
25 686
18 542
5 465
3 990
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
9 302
1 952
1 979
420
Zysk (strata) brutto
15 015
53 353
3 194
11 481
Zysk (strata) netto
13 645
42 834
2 903
9 217
Liczba udziałów/akcji w sztukach
14 481 608
14 481 608
14 481 608
14 481 608
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro
0,94
296
0,2
0,64

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-3 720
-4 675
-791
-1 006
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
9 042
5 746
1 924
1 236
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-272
-634
-58
-136
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa trwałe
294 181
298 759
62 920
63 703
Aktywa obrotowe
200 896
173 302
42 968
36 952
Kapitał własny
344 481
330 836
73 678
70 542
Zobowiązania długoterminowe
82 234
79 601
17 588
16 973
Zobowiązania krótkoterminowe
68 362
61 624
14 621
13 140
Wartość księgowa na akcję (zł/euro
23,79
22,85
5,09
4,87