Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Bumech SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 2 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30
Data utworzenia
2023-09-19
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-09-19
Marcin Sutkowski
Prezes Zarządu
2023-09-19
Andrzej Bukowczyk
Wiceprezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

półrocze / 2023 (w tys. zł)półrocze/2022 (w tys. zł)półrocze / 2023 (w tys. EUR)półrocze /2022 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
303 943
469 761
65 888
101 183
Koszt własny sprzedaży
318 769
254 667
69 102
54 853
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-44 003
197 135
-9 539
42 461
Zysk (strata) brutto
-45 201
186 434
-9 799
40 156
Zysk (strata) netto
-36 850
145 175
-7 988
31 270
Liczba udziałów/akcji średnioważona w sztukach
14 481 608
14 481 608
14 481 608
14 481 608
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro
-2,54
10,02
-0,55
2,16

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2023 (w tys. zł)półrocze/2022 (w tys. zł)półrocze / 2023 (w tys. EUR)półrocze /2022 (w tys. EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
48 709
189 122
10 559
40 735
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-101 862
-29 519
-22 082
-6 358
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-10 360
-13 396
-2 246
-2 885
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa trwałe
722 671
696 151
162 387
148 436
Aktywa obrotowe
428 987
525 053
96 395
111 954
Kapitał własny
743 101
779 534
166 978
166 215
Zobowiązania długoterminowe
169 147
162 856
38 008
34 725
Zobowiązania krótkoterminowe
239 410
278 814
53 796
59 450
Wartość księgowa na akcję (zł/euro
51,31
53,83
11,53
11,48

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

półrocze / 2023 (w tys. zł)półrocze/2022 (w tys. zł)półrocze / 2023 (w tys. EUR)półrocze /2022 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
57 486
24 768
12 462
5 335
Koszt własny sprzedaży
50 428
23 849
10 932
5 137
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
2 363
-2 238
512
-482
Zysk (strata) brutto
18 257
122 376
3 958
26 359
Zysk (strata) netto
14 539
96 234
3 152
20 728
Liczba udziałów/akcji w sztukach
14 481 608
14 481 608
14 481 608
14 481 608
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro
1
6,65
0,22
1,43

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2023 (w tys. zł)półrocze/2022 (w tys. zł)półrocze / 2023 (w tys. EUR)półrocze /2022 (w tys. EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-17 733
-12 061
-3 844
-2 598
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
11 763
44 104
2 550
9 500
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-518
-3 256
-112
-701
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa trwałe
318 951
298 759
71 670
63 703
Aktywa obrotowe
167 167
173 302
37 563
36 952
Kapitał własny
345 375
330 836
77 607
70 542
Zobowiązania długoterminowe
94 783
79 601
21 298
16 973
Zobowiązania krótkoterminowe
45 960
61 624
10 327
13 140
Wartość księgowa na akcję (zł/euro
23,85
22,85
5,36
4,87