Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
ING BSK SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-05-06
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-05-06
Bożena Graczyk
Wiceprezes Zarządu Banku
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w mln. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w mln. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
1 791
1 267,6
385,4
277,2
Przychody z tytułu prowizji
656,2
531,7
141,2
116,3
Wynik na działalności podstawowej
2 297,2
1 595,6
494,3
349
Zysk brutto
1 069,3
526,2
230,1
115,1
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
792,8
385,6
170,6
84,3
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto
4 152,8
667
893,6
145,9
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
6,09
2,96
1,3
0,65
Aktywa razem
210 069
201 654,2
45 151,9
43 843,6
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
11 155,8
13 531,4
2 397,8
2 942
Kapitał akcyjny
130,1
130,1
28
28,3
Udziały niekontrolujące
0
0
0
0
Liczba akcji
130 100 000
130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
85,75
104,01
18,4
22,6
Łączny współczynnik kapitałowy (w %
15,2
16,1