Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-03-30
Tomasz Basiński
Wiceprezes Zarządu
2021-03-30
Krzysztof Stepokura
Prezes Zarządu
2021-03-30
Jolanta Zoellmer
Główna Księgowa
2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
427 385
436 111
95 522
101 379
Zysk brutto
23 947
20 462
5 352
4 757
Zysk netto, razem
19 586
15 860
4 378
3 687
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
10 809
51 533
2 416
11 979
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne
-1 644
-979
-367
-228
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-12 681
-19 419
-2 834
-4 514
Przepływy pieniężne netto, razem
-3 516
31 135
-786
7 238
Aktywa, razem
173 166
180 609
37 524
42 411
Zobowiązania
90 460
117 489
19 602
27 589
Kapitał własny ogółem
82 706
63 120
17 922
14 822
Kapitał akcyjny
750
750
163
176
liczba akcji (w szt.
3 748 255
3 748 255
3 748 255
3 748 255
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
5,23
4,23
1,17
0,98
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
22,07
16,84
4,78
3,95
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa