Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Eurocash SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
Data utworzenia
2021-11-10
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-10
Katarzyna Kopaczewska
Członek Zarządu
2021-11-10
Jacek Owczarek
Członek Zarządu

SKONSOLIDOWANE

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
2,348
149,67
516
33,831
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
74,24
42,342
16,318
9,571
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
134,29
13,526
29,517
3,057
Zysk (strata) netto
134,29
13,526
29,517
3,057
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
576,927
438,763
126,811
99,178
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
125,322
246,561
27,546
55,733
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
435,258
209,274
95,672
47,304
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
16,347
17,072
3,593
3,859
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
1,01
0,09
0,22
0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
1,01
0,09
0,22
0,02
Aktywa
Zobowiązania długoterminowe
458,586
463,112
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
770,403
984,127
166,29
213,254
Kapitał podstawowy
139,163
139,163
30,038
30,156
Liczba akcji zwykłych
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
5,08
6,59
1,1
1,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
5,08
6,59
1,1
1,43
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR
720
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR
0,5
0,02
0,11
0,01

JEDNOSTKOWE

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
137,442
203,724
30,21
46,05
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
128,853
134,869
28,322
30,486
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
107,063
105,946
23,533
23,948
Zysk (strata) netto
107,063
105,946
23,533
23,948
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
376,813
404,139
82,825
91,351
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
96,923
183,263
21,304
41,425
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
457,297
206,499
100,516
46,677
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
16,44
14,377
3,613
3,25
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,77
0,76
0,17
0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,77
0,76
0,17
0,17
Aktywa
Zobowiązania długoterminowe
279,641
296,902
Zobowiązania krótkoterminowe
799,001
849,089
Kapitał własny
270,609
260,083
Kapitał podstawowy
139,163
139,163
30,038
30,156
Liczba akcji zwykłych
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
9,01
8,62
1,94
1,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
9,01
8,62
1,94
1,87
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR
0,48
0,1